Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada kierownictwa służb logistycznych policji

Data publikacji 07.02.2014

W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się narada kadry kierowniczej służb logistycznych policji. Obradom przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś. Spotkanie było okazją do podsumowania działań logistycznych policji w roku ubiegłym oraz omówienia priorytetów na rok 2014.

Narada odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, gdzie przybyłych gości przywitał insp. dr Rafał Batkowski – szef wielkopolskiej policji. Obradom przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś. Wśród gości byli: Dyrektor Departamentu Budżetu MSW Władysław Budzeń, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru MSW Jolanta Zaborska, Dyrektor Biura Finansów KGP Eliza Wójcik oraz przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich policji w Polsce, szkół policyjnych oraz inne osoby odpowiedzialne za logistykę.

Garnizon wielkopolski reprezentował pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. dr inż. Michał Domagalski. W trakcie narady podsumowano działania policji w zakresie logistyki w roku 2013 oraz priorytety wyznaczone na rok bieżący.

(KWP w Poznaniu / mj)

Powrót na górę strony