Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja szkoli funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Data publikacji 10.02.2014

W ramach współpracy Policji z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, działającymi w strukturze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 3 lutego 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego SOK w Zbąszyniu rozpoczęto cykl szkoleń skierowanych do funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia oraz oskarżycieli publicznych, mających na celu poprawę skuteczności zwalczania naruszeniom porządku na obszarach kolejowych.

30 października 2013 r., w siedzibie Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, odbyło się spotkanie robocze dotyczące możliwości współpracy i wsparcia merytorycznego Straży Ochrony Kolei przez Policję w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Spotkanie było wynikiem zaprezentowania stanowiska Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, popartego stanowiskiem Prokuratury Generalnej (PG VII G 0280/17/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.), skierowanego do Zastępcy Komendanta Głównego SOK, dotyczącego uprawnień funkcjonariuszy tej formacji do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, wskazującego, iż nieuprawnione jest przekazywanie przez SOK jednostkom Policji spraw o wykroczenia, które zostały ujawnione przez jej funkcjonariuszy wprost (w zakresie swojego działania) na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, jak i w przypadku pozyskania informacji o popełnieniu wykroczenia od osób trzecich (np. przewoźników kolejowych).

Następnie, w dniach 2 - 3 grudnia 2013 r. w Warszawie, odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Szkoły Policji w Katowicach, Komendy Głównej i Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei, mające na celu opracowanie programu szkolenia specjalistycznego dla funkcjonariuszy SOK, z zakresu prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Rezultatem podjętej inicjatywy jest rozpoczęcie przedsięwzięcia szkoleniowego w Ośrodku Szkoleniowym Straży Ochrony Kolei w Zbąszyniu, prowadzonego przez kadrę dydaktyczną Szkoły Policji w Katowicach, przy współudziale przedstawicieli Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, realizowanego dla funkcjonariuszy SOK. Tematyka obejmuje m.in. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz korzystanie z uprawnień nadanych oskarżycielom publicznym. Policjanci, do dnia 14 marca 2014 r., przeszkolą w 3 grupach szkoleniowych 60 funkcjonariuszy SOK, którzy kaskadowo prowadzić będą szkolenia dla pozostałych funkcjonariuszy tej formacji. Projekt realizowany jest w celu poprawy skuteczności przeciwdziałania wykroczeniom na obszarach kolejowych i efektywnego korzystania z uprawnień oskarżycielskich nadanych funkcjonariuszom SOK.

(źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP)

Powrót na górę strony