Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowania dolnośląskiej Policji do zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Data publikacji 12.02.2014

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się, w ramach doskonalenia zawodowego, szkolenie poświęcone policyjnym działaniom w zakresie zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych oraz obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego pod kątem operacji i akcji policyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie się do rozpoczynającej się tegorocznej rundy wiosennej rozgrywek piłkarskich.

11 lutego 2014 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się, w ramach doskonalenia zawodowego, szkolenie dla dolnośląskich funkcjonariuszy w zakresie imprez masowych i przejazdów ich uczestników, zgromadzeń publicznych, zabezpieczenia wizyty osób objętych szczególną ochroną oraz funkcjonowania i obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego pod kątem operacji i akcji policyjnych.

Podczas szkolenia zorganizowanego przez Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, omawiano zagadnienia dotyczące m.in. roli służb porządkowych i informacyjnych organizatora w zabezpieczeniu imprez masowych, prawnych aspektów funkcjonowania zakazu stadionowego, organizacji i funkcjonowania grup realizacyjnych, rozpoznania minersko – pirotechnicznego oraz zespołu negocjacyjnego, a także policyjnego zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń publicznych i innych wystąpień społecznych.

W szkoleniu udział wzięło blisko 70 policjantów prewencji i sztabu Policji reprezentujących komendy miejskie i powiatowe garnizonu dolnośląskiego. Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie ujednoliconych form postepowania, zwiększających poziom realizowanych przez Policję zadań.

Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie się do rozpoczynającej się tegorocznej rundy wiosennej rozgrywek piłkarskich.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony