Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu

Data publikacji 13.02.2014

12 lutego 2014 r. w siedzibie KWP we Wrocławiu podpisane zostało pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji i Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu porozumienie o współpracy m.in. w obszarze przeciwdziałania narkomanii, zagrożeniom terrorystycznym oraz wszelkim formom łamania prawa na terenie uczelni. To kolejne już porozumienie podpisane z uczelniami wyższymi przez dolnośląską Policję.

Porozumienie podpisane pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu insp. Wojciechem Ołdyńskim i Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Andrzejem Gospodarowiczem to kolejne już porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy dolnośląską Policją a uczelniami wyższymi. Wcześniej podpisane zostały już tego typu porozumienia z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym, Politechniką Wrocławską, Akademią Medyczną, Akademią Wychowania Fizycznego, Wyższą Szkołą Fizjoterapii we Wrocławiu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy.

Podstawowym celem wspólnego działania władz uczelni i kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni, podniesienie świadomości społeczności akademickiej o działaniach i uprawnieniach Policji oraz sprawna i szybka wymiana informacji pozwalająca na optymalizację działań Policji w sytuacji konieczności podejmowania policyjnych interwencji.

Policjanci już od wielu lat spotykają się ze studentami uczelni funkcjonujących na terenie województwa, a w szczególności we Wrocławiu. Spotkania profilaktyczne ze studentami pierwszych roczników to podstawowa forma współpracy z uczelniami wyższymi. Podczas spotkań policjanci informują o różnego rodzaju zagrożeniach, z którymi młodzi ludzie mogą się zetknąć na terenie miasta, uczelni czy też w akademikach.

Funkcjonariusze informują, jak unikać kradzieży, ostrzegają przed narkotykami, wskazując nie tylko aspekt szkodliwości, ale i odpowiedzialności karnej. Przypominają także o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócania ciszy nocnej, niszczenia mienia oraz wybryków chuligańskich. W trakcie spotkań, oprócz prelekcji, policjanci odpowiadają także na wiele nurtujących studentów pytań. Bardzo ważnym aspektem takich spotkań jest omawianie uprawnień Policji i przybliżanie podstawowych, obowiązujących w naszym kraju norm prawa karnego.

W podpisanym aktualnie porozumieniu, poza rozszerzeniem katalogu sytuacji, w których Policja może wkroczyć na teren uczelni bez zgodny rektora, zawarto także regulacje dotyczące współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomani, zagrożeniom terrorystycznym oraz wprowadzono element możliwości udostępnienia Policji obiektów dydaktycznych w celu realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony