Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mniej przestępstw we Wrocławiu, bezpieczniej jest również na drogach

Data publikacji 19.02.2014

We Wrocławiu w 2013 roku odnotowano mniej przestępstw. Biorąc pod uwagę policyjne dane, na terenie miasta i powiatu wrocławskiego odnotowano spadek we wszystkich kategoriach przestępstw, również tych najbardziej społecznie uciążliwych. Poprawia się też stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ubiegłym roku odnotowano mniej wypadków drogowych, a co się z tym wiąże, również mniej rannych i zabitych.

W 2013 roku, w porównaniu do roku 2012, na terenie miasta i powiatu wrocławskiego odnotowano o blisko 4% mniej przestępstw ogółem (tj. o blisko 1300 przestępstw), w tym mniej o ponad 5 % przestępstw kryminalnych (tj. o blisko 1600 przestępstw). Mniej było również przestępstw najbardziej społecznie uciążliwych, w tym mniej rozbojów o 17 % (tj. o blisko 130 przestępstw), mniej o ponad 16 % kradzieży samochodów (tj. o 145 aut) oraz mniej o blisko 17,5 % uszkodzeń mienia (tj. o 500 czynów). Ubiegły rok, to także mniej o 5% pobić i kradzieży, a także mniej o 2,5 % włamań.

Poprawia się też sytuacja na drogach. Mimo to, że wraz z postępującym poziomem motoryzacji zwiększyła się na ulicach liczba samochodów (w ostatnich 4 latach w aglomeracji wrocławskiej liczba ta zwiększyła się o 42 tys. aut), poprawia się stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Pomimo wynikającego z tych danych, większego ruchu na drogach, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu odnotowali w 2013 roku o blisko 39 % mniej wypadków drogowych (tj. o 525 wypadków mniej niż w roku 2012). Zmniejszyła się też liczba osób poszkodowanych – zginęło o 6 osób mniej oraz o blisko 700 osób mniej zostało rannych. Niestety wraz ze wzrostem na drogach ilości samochodów i wynikającym z tego dużym natężeniem ruchu, odnotowano większą liczbę drobnych zdarzeń drogowych tzw. stłuczek, kolizji.

Z analizy wypadków drogowych, zaistniałych w 2013 roku, przeprowadzonej przez policjantów ruchu drogowego wynika, że głównymi ich przyczynami są:

· nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
· niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
· nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu,
· niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami,
· nieprawidłowe wyprzedzanie.

Głównymi zaś przyczynami wypadków drogowych, wynikającymi z winy pieszego są:

· Wejście na jezdnię na czerwonym świetle,
· Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem,
· Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.

Wpływ na bezpieczeństwo na drogach ma wiele czynników, w tym również warunki atmosferyczne. Zdawać by się mogło, że im gorsze warunki pogodowe, tym większa liczba zdarzeń drogowych. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że zdecydowana ilość wypadków drogowych miała miejsce, gdy warunki atmosferyczne były dobre. Tylko niewielka ich ilość miała miejsce podczas mgły, silnego wiatru lub oślepiającego słońca.

Najwięcej wypadków drogowych spowodowali kierowcy samochodów osobowych, następnie kierowcy samochodów ciężarowych i rowerzyści. Zdecydowanie największą ilość wypadków drogowych policjanci odnotowali w styczniu, a najmniejszą w grudniu ubiegłego roku. W poniedziałki kierowcy i piesi byli mniej ostrożni niż w niedzielę. Niestety wciąż jest duża liczba kierujących zatrzymywanych pod wpływem alkoholu.

Policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w 2013 roku zatrzymali prawie 9800 dowodów rejestracyjnych oraz ponad 400 uprawnień do kierowania pojazdami. Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego trafiło blisko 200 informacji w związku z brakiem obowiązkowego ubezpieczenia.

Wybrane wykroczenia kierowców, ujawnione w 2013 roku przez policjantów:

· Przekroczenie dopuszczalnej prędkości - ponad 11000 wykroczeń,
· Niestosowanie pasów bezpieczeństwa/fotelików – blisko 5500 wykroczeń,
· Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej - ponad 2500 wykroczeń,
· Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - ponad 2200 wykroczeń.

Rok 2013 był też kolejnym rokiem systematycznego ograniczania przestępczości na terenie całego województwa dolnośląskiego. W minionym roku na terenie województwa odnotowano o blisko 1100 przestępstw mniej (na przestrzeni ostatnich pięciu lat, to już mniej o blisko 5000 przestępstw). Co ważne, spadła też na terenie województwa ilość przestępstw w kategoriach najbardziej społecznie uciążliwych, takich, jak rozboje, pobicia, włamania, kradzieże, w tym kradzieże samochodów, czy też uszkodzenia mienia. W tym okresie policjanci na Dolnym Śląsku przeprowadzili ponad 337 tys. różnego rodzaju interwencji oraz ujawnili blisko 517 tys. wykroczeń. W kwestii bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach, należy zauważyć, że w minionym roku odnotowano o 652 wypadki mniej. Mniej było również o ponad 900 rannych i zabitych.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony