Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty z taktyki i techniki interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego pod okiem specjalistów

Data publikacji 23.02.2014

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przeprowadzili w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie warsztaty dla instruktorów strzelań policyjnych oraz instruktorów technik i taktyki interwencji. W dwudniowych warsztatach udział wzięło 44 policjantów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Celem szkolenia było ujednolicenie sposobów i metod prowadzenia zajęć, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu sprawnego posługiwania się bronią palną oraz zasad bezpieczeństwa podczas stosowania technik obezwładniania.

20 i 21 lutego 2014 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywały się warsztaty dla instruktorów strzelań policyjnych oraz instruktorów technik i taktyki interwencji. Warsztaty zostały zorganizowane przez Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.  

Zajęcia podzielono  na dwie grupy tematyczne, każda grupa po 22 policjantów. Pod czujnym okiem podkom. Jarosława Jurgielewicza instruktorzy pogłębiali swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego, sprawnego posługiwania się bronią palną, będącą na wyposażeniu Policji, natomiast pod okiem sierż. szt. Krystiana Kata funkcjonariusze pogłębiali wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa podczas stosowania technik obezwładniania.

Warsztaty policjanci rozpoczęli od przypomnienia i zapoznania się z aktami prawnymi, na podstawie których prowadzone są zajęcia. Następnie rozpoczęto zajęcia praktyczne. Z zakresu wyszkolenia strzeleckiego instruktorzy  „szlifowali” swoją wiedzę m.in.  z metod skutecznych  ćwiczeń z bronią,  zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią, sposobów dobywania broni w zależności od rodzaju i umiejscowienia kabury,  poruszania się z bronią, postaw strzeleckich.

Natomiast z zakresu taktyki i techniki interwencji  policjanci pogłębiali wiedzę z  metod i sposobów m.in. przeprowadzenia skutecznej rozgrzewki,  podziału ról oraz współpracy policjantów podczas interwencji, podstawowych technik obrony. W zajęciach udział wzięli również wykładowcy z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

KWP Olsztyn / ik

Powrót na górę strony