Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Podsekretarza Stanu w MSW w Komendzie Głównej Policji

26 lutego 2014 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie kadry kierowniczej KGP z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorzem Karpińskim.

Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński oraz jego zastępcy: nadinspektor Krzysztof Gajewski, nadinspektor Mirosław Schossler oraz nadinspektor Wojciech Olbryś, podsumowali najważniejsze działania oraz największe osiągnięcia polskiej Policji w roku 2013 i przedstawili wiceministrowi plan działań na rok 2014.

Podsekretarz Stanu w MSW zapoznał się również z pracą policjantów Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej, a także Centrum Dowodzenia Głównego Sztabu Policji.

(KGP / foto: Marek Krupa)

Powrót na górę strony