Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Komendanta Głównego Policji w Mołdawii

Data publikacji 06.03.2014

Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński wraz z Dyrektorem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Rafałem Łysakowskim uczestniczą w obchodach pierwszej rocznicy powstania Generalnego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii.

4 marca 2014 r. Komendant Główny Policji rozpoczął wizytę w Kiszyniowie od spotkania z Panem Arturem Michalskim, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii. Rozmowy dotyczyły aktualnego stanu współpracy z Policją mołdawską i możliwości jej dalszego rozwoju.

Wczoraj, 5 marca br. polska delegacja brała udział w obchodach pierwszej rocznicy powstania Generalnego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii. Z chwilą wejścia w życie 5 marca 2013 roku Ustawy o działaniach policji i statusie policjanta Policja mołdawska jest organizacją odrębną od MSW (Generalny Inspektorat Policji - GIP), na czele której stoi Szef GIP, a nie minister. Reforma miała na celu rozgraniczenie kompetencji Policji i MSW, zwiększenie efektywności działań Policji, odpolitycznienie oraz umożliwienie sprawniejszego reagowania na popełnione przestępstwa.

Komendant Główny Policji spotkał się z Szefem Generalnego Inspektoratu Policji (GIP) – płk Ionem Bodrugiem  oraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii – Panem Dorinem Receanem.

Rozmowy koncentrowały się na współpracy policyjnej obu krajów i perspektywie jej pogłębienia w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz inicjatyw współfinansowanych ze środków krajowych (w ramach programu MSZ „Polska Pomoc”) i unijnych (np. w ramach instrumentu KE - TAIEX).

Wizyta w Generalnym Inspektoracie Policji zakończyła się podpisaniem Deklaracji o Współpracy przez Komendanta Głównego Policji oraz Szefa Generalnego Inspektoratu Policji RM.

Podczas wizyty polska delegacja odwiedziła również Regionalny Inspektorat Policji Ialoveni oraz zapoznała się z pracą i zadaniami Departamentu Policji m. st. Kiszyniowa.

Warto nadmienić, że od 2008 roku polska Policja zrealizowała 10 projektów szkoleniowych finansowanych ze środków MSZ, w ramach których dzieliła się z stroną mołdawską swoimi doświadczeniami, udzielała wsparcia, przekazywała dobre praktyki i realnie wspierała Policję mołdawską w procesie szkolenia nowej kadry policyjnej.

Intensyfikacja współpracy nastąpiła w 2012 roku, kiedy to implementowano kompleksowy projekt pt. „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości”. W związku z ogromnym zainteresowaniem mołdawskiego partnera, projekt był kontynuowany w 2013 roku, a jego przedłużenie planowane jest również w 2014 roku.

Zakres tematyczny projektu obejmuje analizę kryminalną, zwalczanie przestępczości kryminalnej, wybrane zagadnienia kryminalistyki oraz system szkolenia policyjnego. W ramach tego projektu w latach 2012-2013 eksperci polskiej Policji przeszkolili 104 osoby, natomiast w roku bieżącym planujemy przeszkolić 52 funkcjonariuszy policji mołdawskiej.

Uzupełnieniem ww. projektu były realizowane od 2011 r. dodatkowe szkolenia, finansowane ze środków unijnych. W ramach instrumentu pomocy technicznej i wymiany informacji (TAIEX) zorganizowano 6 przedsięwzięć, w których uczestniczyło 81 funkcjonariuszy mołdawskich. Tematyka obejmowała takie zagadnienia jak: kryminalistyka, kynologia policyjna, współpraca z mediami, reformy służb Policji.

Partner mołdawski wielokrotnie podkreśla znaczenie współpracy z polską Policją i chętnie korzysta z naszych doświadczeń i rozwiązań organizacyjno-prawnych zarówno bieżących, jak i z okresu transformacji ustrojowej.

Przykładem tego może być wprowadzenie podziału na techników i ekspertów kryminalistyki oraz deklaracja korzystania z polskich doświadczeń w procesie starań o akredytację laboratoriów kryminalistycznych.

Źródło: BMWP KGP, zdjęcia: GIP RM

Powrót na górę strony