Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

15 lat członkostwa Polski w NATO

Data publikacji 12.03.2014

Z okazji przypadającej 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wziął w nich udział również Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Z okazji tej rocznicy wcześniej w Pałacu Prezydenckim Bronisław Komorowski spotkał się z ambasadorami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego akredytowanymi w Polsce.

Wieczorem uroczystości rocznicowe, w których wziął udział Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Po uroczystej odprawie wart i złożeniu wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyło się wystąpienie Prezydenta RP.

Warszawiacy i turyści odwiedzający stolicę mogli również obserwować uroczystą defiladę pododdziałów wojskowych, a także obejrzeć na ustawionym na placu telebimie film o polskiej drodze do NATO.

15 lat temu, 12 marca 1999 r. o godzinie 19:00 czasu polskiego (godz. 12.00 czasu miejscowego) w Independence w stanie Missouri minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek podpisał Protokół Akcesyjny Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego. Działając w imieniu swoich państw, podpisy złożyli także przedstawiciele Czech i Węgier.

Wejście w grono państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zapoczątkowało proces rzeczywistego włączania się Polski w szeroko rozumianą wspólnotę euroatlantycką. Oferując gwarancje bezpieczeństwa, zbudowało fundament przyszłej integracji w kolejnych wymiarach: politycznym i ekonomicznym.

(www.prezydent.pl / mw)

Powrót na górę strony