Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta w KGP Koordynatora UE ds. Handlu Ludźmi

Data publikacji 14.03.2014

Myria Vassiliadou, Koordynator UE ds. Handlu Ludźmi, odwiedziła Komendę Główną Policji. Celem wizyty było zapoznanie z doświadczeniami polskiej Policji w walce z handlem z ludźmi oraz strukturami zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem tego typu przestępczości. W spotkaniu uczestniczyli nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji, a także insp. Mariusz Wiatr, Dyrektor Biura Służby Kryminalnej KGP.

Spotkanie w Komendzie Głównej Policji to jeden z punktów  dwudniowej wizyty Myrii Vassiliadou w Polsce. Obejmuje ona też m.in. spotkanie z Piotrem Stachańczykiem, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, a także wizytę w ośrodku dla ofiar handlu ludźmi. W trakcie wizyty przewidziane są też spotkania z Ministrem Sprawiedliwości oraz Zastępcą Prokuratora Generalnego.

Myria Vassiliadou objęła nowoutworzone stanowisko Koordynatora UE ds. Handlu Ludźmi (DG-Home Affairs) w Komisji Europejskiej w marcu 2011 r. Z punktu widzenia protokolarnego Koordynator UE pełni funkcję Principle Advisor.

Koordynator na podstawie przekazywanych przez państwa członkowskie informacji o handlu ludźmi opracowuje wkład do sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie postępów w dziedzinie zwalczania tego procederu. Informacje przekazywane przez kraje członkowskie zawierają m.in. ocenę rezultatów działań służących zwalczaniu handlu ludźmi, w tym dane statystyczne i sprawozdania.
 

Powrót na górę strony