Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna dotycząca ofiar przestępstw

Data publikacji 17.03.2014

W Kaliszu odbyła się debata społeczna dotycząca ofiar przestępstw. W spotkaniu zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu udział wzięli Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Wielkopolski Komendant Wojewódzki insp. Rafał Batkowski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Ryszard Czerniawski, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia oraz prof. dr hab. Brunon Hołyst.

Zasadniczym celem dzisiejszego spotkania było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach debaty osoby pokrzywdzone mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych między innymi przez policjantów, prokuratorów, przedstawicieli sądów oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Forma debaty połączona z panelem dyskusyjnym, w której brały udział osoby pokrzywdzone przestępstwem, przedstawiciele Policji, wymiaru sprawiedliwości, autorytety w dziedzinie wiktymologii i nauk społecznych, a także  organizacji pomocowych, miała na celu umożliwienie realnego spojrzenia na potrzeby i oczekiwania ofiar przestępstw oraz możliwości pomocowe.

Dzisiejsze spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności – w debacie wzięło udział około 380 osób. Na zgłaszane postulaty, pytania oraz problemy odpowiedzi udzielali  Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Wielkopolski Komendant Wojewódzki insp. Rafał Batkowski oraz Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły.

Najczęściej tematy poruszane przez uczestników spotkania dotyczyły profilaktyki i prewencji kryminalnej ukierunkowanej na dzieci i młodzież szkolną. Pytania dotyczyły, także pracy policji oraz związanych z tym oczekiwań społeczeństwa. Jak podkreślił Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły wszystkie problemy i postulaty zgłaszane przez zebranych, zostaną dokładnie przeanalizowane.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy debaty wypełnili anonimową ankietę, która dotyczyła poruszanych tematów jej wyniki zostaną poddane wnikliwej analizie i staną się podstawą planowania przedsięwzięć podejmowanych przez Policję.

Na zakończenie Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, podziękował wszystkim za przybycie i uczestniczenie w spotkaniu. Jak podkreślił dzięki temu spotkaniu już widzi potrzebę zorganizowania kolejnej debaty, której uczestnikami byliby uczniowie oraz studenci.

KWP Poznań / ik


 

Powrót na górę strony