Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczni policjanci ze służbową wizytą w Bukareszcie i Lizbonie

Data publikacji 20.03.2014

Komendant Stołeczny Policji, nadinsp. Dariusz Działo został zaproszony do Generalnego Dyrektoriatu Policji w Bukareszcie. Wizyta szefa stołecznej jednostki jest wynikiem ścisłej współpracy obu komend przypieczętowanej Deklaracją o Współpracy. Stołeczni policjanci uczestniczą także w projekcie unijnym „Kontrola Policji nad bronią palną: doskonalenie policjantów na rzecz bezpieczeństwa obywateli”. Grupa funkcjonariuszy z Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji, insp. Robertem Szydło bierze udział w spotkaniu z funkcjonariuszami w Lizbonie.

W trakcie podróży służbowej w Bukareszcie Komendantowi Stołecznemu Policji towarzyszy także Naczelnik Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Marek Purzycki. Celem wizyty jest omówienie projektów unijnych, w ramach których obie jednostki zamierzają podjąć partnerską współpracę. Spotkanie jest też doskonałą okazją do wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości w dużych miastach. Podczas podróży zaplanowano również wizytę w jednym z komisariatów Policji w stolicy Rumunii oraz spotkanie z przedstawicielem miasta stołecznego Bukareszt – burmistrzem Sorinem Oprescu.

W tym samym czasie grupa stołecznych policjantów z Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji insp. Robertem Szydło uczestniczy w wizycie szkoleniowej zorganizowanej w ramach projektu Leonardo da Vinci pn. „Kontrola Policji nad bronią palną: doskonalenie policjantów na rzecz bezpieczeństwa obywateli”. W skład delegacji reprezentującej stołeczny garnizon w Lizbonie weszli między innymi funkcjonariusze Wydziału Postępowań Administracyjnych KSP. W trakcie wizyty omawiane są m.in. zagadnienia dot. obowiązujących w Portugalii procedur i  wymaganej dokumentacji związanej z zakupem broni i amunicji oraz kwestie nadzoru nad koncesjonowanymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 
(KSP / mj)

Powrót na górę strony