Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada prewencyjna w Zakopanem

Data publikacji 20.03.2014

Narada szkoleniowa naczelników komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, odpowiedzialnych za służbę prewencją oraz przedstawicieli szkół policyjnych odbywa się w ośrodku szkoleniowym Centrum Usług Logistycznych w Zakopanem. Naradę otworzył Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP podinsp. Rafał Kozłowski. Spotkanie moderuje Naczelnik Wydziału Prewencji BPiRD podinsp. Robert Kumor.

W ośrodku szkoleniowym CUL w Zakopanem „Pod Kozińcem” odbywa się narada szkoleniowa naczelników służby prewencyjnej. W seminarium udział biorą wszyscy naczelnicy KWP/KSP, a także przedstawiciele szkół policyjnych oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Tematyka spotkania dotyczy między innymi, jakże ważkiej, problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kontekście planowanych działań w 2014 r. W trakcie narady omówiono efekty osiągnięte w 2013 r. w wybranych obszarach funkcjonowania służby prewencyjnej. Znaczącym elementem seminarium było omówienie istoty zmian w zakresie: prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w kontekście uzyskania zezwolenia na ściganie osób chronionych immunitetem, przestępczości nieletnich oraz zmian w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Policja jako organizacja nowoczesna, ukierunkowana na służbę społeczeństwu wymaga systemowych działań zmierzających do permanentnego podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych mających na celu dostosowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Stąd też znaczną część spotkania poświęcono problematyce doskonalenia zawodowego w Policji w oparciu o doświadczenia płynące z organizacji turniejów służby prewencyjnej. Podkreślenia wymaga fakt, iż w 2014 r. zostaną przeprowadzone cztery turnieje zawodowe służby prewencyjnej tj. „Patrol Roku”, „Dzielnicowy Roku”, „Policjant Ruchu Drogowego” oraz Kynologiczne Mistrzostwa Policji, w których udział obligatoryjnie wezmą wszyscy policjanci służby prewencyjnej.

W zakresie doskonalenia zawodowego policjantów praktyczne aspekty omówiono na przykładzie rozwiązań wdrożonych na terenie garnizonu wielkopolskiego, zaś przedstawiciel KPP w Zakopanem podzielił się doświadczeniami w zakresie zabezpieczenia Zawodów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem. Podinsp. Jarosław Tokarczyk – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu omówił specyfikę funkcjonowania służby prewencyjnej na terenach górskich. Przedstawiciele KWP w Krakowie podzielili się doświadczeniami w zakresie współpracy z ośrodkami akademickimi oraz placówkami oświatowymi podczas realizacji bardzo interesującego programu profilaktycznego dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa nieletnim w cyberprzestrzeni pn. Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie.

Odrębnym blokiem tematycznym jest problematyka działań Policji w zakresie kreowania wizerunku oraz optymalizacji kontaktów ze społecznością. Zajęcia z tego obszaru prowadzi Pan Krzysztof Skarzyński – psycholog Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego prof. Jadwiga Stawnicka, która poprowadzi pilotażowe szkolenie pn. Kreowanie wizerunku Policji poprzez marketing narracyjny.

Źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP

Powrót na górę strony