Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oczekiwania Policji wobec organizatora meczu o Puchar Polski są realizacją prawa

Data publikacji 27.03.2014

Policja wymaga wywiązania się przez organizatora finału Pucharu Polski z obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Po spotkaniu w KGP już dwukrotnie wskazano organizatorowi na potrzebę uzupełnienia niezbędnej dokumentacji, której do chwili obecnej nie dostarczono.

Organizacja meczu o Puchar Polski na Stadionie Narodowym rozgrzała ostatnio dyskusję w mediach. Publikowane są różne komentarze, czasami bardzo ostre, jak chociażby ten autorstwa Andrzeja Iwana w „Fakcie” i „Przeglądzie Sportowym”, przy czym niestety są one niemerytoryczne, nie odwołują się do rzeczywistego stanu rzeczy, nie uwzględniają polskiego prawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Oto poddaje się krytyce instytucję Policji, bazując na przekonaniach, które prawdopodobnie wynikają z plotek i nie potwierdzonych informacji. Każdy, kto komentuje takie przedsięwzięcia, powinien, będąc ekspertem, zapoznać się ze szczegółami co do stanu faktycznego zdarzenia, a dopiero potem je komentować. Jak zatem wyglądają fakty?  Oto szczegóły dotyczące relacji na linii organizator (PZPN) a Policja.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych nakłada na organizatora szereg wymagań, które muszą być spełnione, a których to do tej pory w związku z organizacją finału Pucharu Polski nie zrealizowano. Chcąc wesprzeć organizatora, już 20 marca 2014 roku w Komendzie Głównej Policji, z inicjatywy Policji, odbyło się spotkanie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji oraz przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biura Ochrony Rządu, Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, Departamentu Nadzoru MSW oraz szefostwa Stadionu Narodowego. W trakcie narady omówiono warunki, które muszą być spełnione przez organizatora, aby wspomniane przedsięwzięcie sportowe mogło dojść do skutku. Wtedy to wskazano organizatorowi na brak wymaganych dokumentów, na podstawie których możliwa jest opinia policyjna.  Jeszcze tego samego dnia Policja skierowała do PZPN-u pismo w tej sprawie. 26 marca br. do PZPN-u wysłano kolejne pismo, zawierające konkretne wytyczne, poparte konkretnymi artykułami z ustawy, które powinny zostać spełnione, by finałowe spotkanie Pucharu Polski się odbyło.

Organizatora wezwano do:

  • uzupełnienia informacji w zakresie monitorowania sprzedaży biletów pod kątem przynależności klubowej kibiców na tzw. sektorach neutralnych w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnych incydentów z udziałem pseudokibiców (art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z rozdziałem 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych);
  • uzupełnienia planu ochrony imprezy sportowej o zadania pracowników służb porządkowych oraz kierownika ds. bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia zbiorowego zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego przez pseudokibiców (art. 25 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 20 oraz 22  ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych);
  • przekazania informacji dotyczącej infrastruktury stadionowej, umożliwiającej sprawne i bezpieczne poruszanie się kibiców po obiekcie sportowym, jak również w jego pobliżu (art. 26 ust. 1 w zw. z rozdziałem 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz rozporządzeniem MSWiA z 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej);
  • uzupełnienia i przekazania analizy zagrożeń, w rozbiciu na wskazanie możliwości par finałowych z określeniem meczów, które mogą być meczami podwyższonego ryzyka (art. 26 ust. 4 lit. b w zw. z art. 29 ust. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Niestety do chwili obecnej takie dokumenty nie zostały złożone, a bez nich Policja nie może zgodnie z prawem wydać swojej opinii.

Powrót na górę strony