Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląsko - saksońskie spotkanie w ramach realizacji projektu „KrymiTech”

Data publikacji 29.03.2014

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Policji zgorzeleckiej z przedstawicielami Partnera Projektu - Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii (LKA) i Dyrekcji Policji w Görlitz, poświęcone omówieniu i podsumowaniu działań, realizowanych w ramach dolnośląsko – saksońskiego projektu „KRYMITECH – Stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pn. „KrimiTech – Stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 – 2013. Spotkanie obejmowało swym zakresem m.in. okresowe podsumowanie działań prewencyjnych oraz uzgodnienie ewentualnych działań korygujących.

W trakcie spotkania omówiono m.in. realizację poszczególnych grup działań, przeprowadzonych w 2013 roku, w tym działań prewencyjnych związanych z objazdem Informobilu, udziału w targach i imprezach masowych, lokalnych konsultacjach (spotkaniach z mieszkańcami) i prezentacjach – rozpowszechnianie materiałów prewencyjnych. Ponadto omówiono stan realizacji zakupów inwestycyjnych w ramach projektu po stronie policji dolnośląskiej i saksońskiej.

Podczas spotkania omówiono też zadania, przewidziane do realizacji w 2014 roku, w tym udział w kwietniowych targach po stronie niemieckiej oraz organizację konferencji podsumowującej realizację projektu, zaplanowanej w maju br. w Görlitz .

KWP Wrocław / ik

Powrót na górę strony