Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Partnerstwo KWP Lublin i CBA w zakresie walki z przestępczością

Data publikacji 03.04.2014

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie i Centralne Biuro Antykorupcyjne podpisały umowę dotyczącą wspólnej realizacji projektu pn. „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną, jako element zapewnienia bezpieczeństwa UE”. Realizację umowy zaplanowano do końca 2015 roku.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw korupcyjnych i finansowych oraz zapewnienie skutecznej konfiskaty mienia przestępczego w obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej.

W ramach projektu zaplanowana jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz promowanie najlepszych praktyk pomiędzy organami ścigania, poznanie i rozwój nowych metod i technik walki z przestępczością ekonomiczną i korupcyjną w Polsce, Niemczech i Bułgarii. Możliwe będzie również wypracowanie wspólnych metod zwalczania przestępczości finansowej i korupcyjnej oraz zabezpieczania majątków przestępców poprzez opracowanie materiałów szkoleniowych zawierających wypracowane algorytmy postępowania.

Projekt finansowany jest z programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” (ISEC). Jego koordynatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, która występowała w roli wnioskodawcy w staraniu o środki na projekt.

Zespół ds. realizacji projektu składa się z pracowników i funkcjonariuszy Komend Wojewódzkich Policji w: Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku, Radomiu, Olsztynie; Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Celnej w Białej Podlaskiej, Ministerstwa Finansów, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Policji niemieckiej i bułgarskiej.

(KWP w Lublinie / mj)

Powrót na górę strony
Polska Policja