Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Wielkanocne Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Data publikacji 04.04.2014

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zorganizowała Spotkanie Wielkanocne, podczas którego zostały wręczone statuetki oraz medale. Wśród gości byli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych, Komendant Główny Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także podopieczni i wolontariusze Fundacji.

W Komendzie Głównej Policji odbyło się Spotkanie Wielkanocne, którego organizatorem była Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Wzięli w nim udział Minister Spraw Wewnętrznych Pan Bartłomiej Sienkiewicz, Komendant Główny Policji Pan nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant -  Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Pan insp. dr Piotr Bogdalski oraz podopieczni i wolontariusze Fundacji.

Przybyli goście zostali powitani przez Prezesa Zarządu Fundacji, Panią Irenę Zając. Uroczystość rozpoczął występ muzyczny Pauliny Śmigielskiej oraz Katarzyny Wyrzykowskiej.

Podczas uroczystości wolontariuszom Fundacji zostały wręczone statuetki  oraz medale.

Wśród wyróżnionych znaleźli się m. in. Minister Spraw Wewnętrznych, Pan Bartłomiej Sienkiewicz, Komendant Główny Policji Pan nadinsp. Marek Działoszyński, I Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz Rzecznik Prasowy KGP Pan insp. dr Mariusz Sokołowski.

Komendant Główny Policji podczas przemówienia podkreślił, że „obecność na dzisiejszej uroczystości policjantów i pracowników Gabinetu Komendanta Głównego Policji świadczy o tym, że podopieczni Fundacji nie są osobami bezimiennymi, a pomoc im udzielana może przybierać różne formy.

Pan Komendant nawiązał również do Pierwszego Charytatywnego Balu Oficerskiego Policji, który odbył się w styczniu tego roku i podziękował za zaangażowanie, pomysły i wkład w organizację tego przedsięwzięcia. Pan Komendant  wyraził nadzieję, że organizacja balu stanie się tradycją i będzie to stały i ważny element wspierający działalność Fundacji. Z kolei Prezes Fundacji w ramach podziękowania za hojność, bezinteresowność i wielkie serce wręczyła organizatorom Balu honorowe medale.

Na spotkaniu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezes Fundacji, Panią Ireną Zając, a Komendantem – Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Panem insp. dr Piotrem Bogdalskim  o współpracy w zakresie kształcenia dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.

Na zakończenie Komendant Główny Policji oraz Minister Spraw Wewnętrznych z okazji Świąt Wielkiejnocy złożyli wszystkim przybyłym gościom życzenia, aby nadchodzące Święta były pełne nadziei i z ufnością pozwoliły spoglądać w przyszłość. 

KGP / ik ; fot. Marek Krupa / KGP

Powrót na górę strony