Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Ogólnopolskie warsztaty ratownictwa taktycznego

Data publikacji 08.04.2014

W słupskiej Szkole Policji trwają I Ogólnopolskie Warsztaty z Ratownictwa Taktycznego dla Oddziałów Prewencji. Ideą warsztatów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat działań ratowniczych w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

Uczestnikami warsztatów są funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji, którzy na co dzień wykonują patrole, interwencje wobec osób niebezpiecznych oraz działają w pododdziałach zwartych. Uczestnicy reprezentują wszystkie Komendy Wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną. Kadrę instruktorską tworzą wykładowcy-instruktorzy Szkoły Policji w Słupsku, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Biura Operacji Antyterrorystycznych oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku.
 
Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim elementy związane z udzielaniem pomocy w strefie niebezpiecznej, jak również względnie bezpiecznej. Instruktorzy zwracają szczególną uwagę na prawidłowość stosowania technik ratowniczych w tak zwanej „samopomocy” oraz pomocy rannemu innemu policjantowi. W ćwiczeniach wykorzystywane są tak zwane „opatrunki izraelskie”, opatrunki hemostatyczne oraz opatrunki do zaopatrywania ran penetrujących klatki piersiowej.

Podczas szkolenia wykorzystywane są obiekty symulacyjne Szkoły Policji, sprzęt medyczny przeznaczony do działań ratownictwa taktycznego, system amunicji barwiącej Simunition. Uczestnicy mają również możliwość połączenia działań ratowniczych, z treningiem strzeleckim z wykorzystaniem amunicji bojowej.
Program zajęć przewiduje między innymi symulacje dotyczące podstawowych metod wejść do budynków, ewakuacji rannych policjantów, a także zaopatrywania ran w fazie „care under fire”.
 
Policjanci oddziałów prewencji są non-stop na służbie. Oprócz patroli mogą być w każdej chwili wykorzystani w sytuacjach kryzysowych w obrębie swojego województwa, jak również całego kraju. Dodatkowa wiedza nabyta podczas warsztatów, może być wykorzystana w przyszłości podczas codziennej służby; na przykład podczas pościgu, zatrzymywania osób szczególnie niebezpiecznych, czy też tłumienia zamieszek.

Scenariusze poszczególnych zajęć są stopniowane od prawidłowych technik stosowania sprzętu ratowniczego do ćwiczeń związanych ze zwiększeniem elementów stresowych (hałas, zadymienie pomieszczeń, oślepiające światła). W trakcie niektórych symulacji, wykorzystywana jest także postać „active shooter`a”, czyli osoby niebezpiecznej, która ostrzeliwuje interweniujących wobec niej policjantów.

Na zakończenie kursu wszyscy policjanci otrzymają świadectwa ukończenia kursu, a po powrocie do swoich jednostek zdobytą w Słupsku wiedzę przekazywać będą swoim kolegom z oddziałów prewencji.

(SP w Słupsku / mw)
 

Powrót na górę strony