Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

16 dębów ku pamięci

Data publikacji 08.04.2014

4 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie odbyła się uroczystość upamiętniająca funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej zamordowanych w hitlerowskich i sowieckich obozach zagłady. Ku czci pomordowanym, przed budynkiem komendy posadzono 16 dębów pamięci - jeden dąb upamiętnia jednego funkcjonariusza.

Uroczystość odbyła się w przededniu 95. Rocznicy Powstania Policji Państwowej. 4 kwietnia to dla policjantów dzień szczególny. Tego bowiem dnia rozpoczęły się ostateczne rozwiązania wobec policjantów II Rzeczypospolitej Polskiej. W tych pierwszych dniach wiosny funkcjonariusze Policji Państwowej zostali zamordowani strzałem w tył głowy w sowieckich obozach zagłady. Stało się to decyzją Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKP(b), w osobach Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, Mikojana, Kalinina i Kaganowicza, z dnia 5 marca 1940 roku. Decyzja ta byłą akceptacją wniosku Berii o rozpatrzenie w trybie specjalnym z zastosowaniem kary śmierci przez rozstrzelanie spraw 14 736 polskich jeńców, w tym 1030 oficerów i podoficerów policji, ochrony pogranicza i żandarmerii oraz 5138 szeregowych policji, żandarmerii, więziennictwa i wywiadu. Dzieła zapoczątkowanego w ten sposób przez Sowietów dopełniali następnie gestapowcy, którzy policjantów polskich zatrzymywali i wywozili do więzień i obozów, gdzie ich torturowali, a następnie mordowali.

4 kwietnia policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie upamiętnili 16 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Kępnie, którzy pracowali, żyli i mieszkali w tym powiecie, a zginęli z rąk sowietów lub gestapowców w Ostaszkowie, Twerze, Sachsenhausen, Majdanku, więzieniach w Kijowie, Poznaniu i Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pododdziału Policji prowadzonym przez dowódcę pododdziału st. asp. Romana Mikołajczyka. Dowódcą uroczystości został Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Robert Ciesielski.

Po odegraniu hymnu państwowego i powitaniu zaproszonych gości, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kępnie insp. Krzysztof Zimny - Początki  służby policyjnej w  odrodzonej Polsce były czasem wyjątkowym i trudnym, szczególnie w takim granicznym miejscu jak Kępno, gdzie mieszały się różne narodowości i wyznania. Dlatego przez okres 20-lecia międzywojennego w tutejszej Komendzie Powiatowej i w Posterunkach pracowało ponad stu policjantów. Niedługo jednak funkcjonariuszom II Rzeczpospolitej dane było się cieszyć odzyskaną wolnością i suwerennością swojej Ojczyzny. Kształtującą się formację, wraz z jej niezapomnianymi tradycjami i ceremoniałami  zniszczył wybuch II wojny światowej - mówił insp. K. Zimny. - Data 4 kwietnia jest symboliczną dla naszej formacji. Właśnie wtedy,74 lata temu rozpoczęła się zorganizowana i planowa ostateczna likwidacja Policji Państwowej. Policjanci zaczęli być wywożeni do sowieckich katowni i tam rozstrzelani strzałem w tył głowy. Los ten spotykał nie tylko oficerów, ale także niższych stopniem funkcjonariuszy Policji Państwowej.  Wśród tysięcy nazwisk pomordowanych policjantów znajdują się także nazwiska 16 funkcjonariuszy służących mieszkańcom Ziemi Kępińskiej. Różnili się wiekiem i stopniem, ale łączyła ich miłość do wolnej Ojczyzny oraz troska o bezpieczeństwo naszego regionu.  Chcemy, aby pamięć o pomordowanych funkcjonariuszach tego regionu nie zaginęła. Każdy z dębów będzie symbolicznie przypominał o każdym z policjantów, a obelisk wraz z tablicą z nazwiskami, który mam nadzieję uda się odsłonić 24 lipca będzie dla nas wszystkich policjantów i pracowników policji swego rodzaju memento przypominającym nam o obowiązku zadośćuczynienia tym co polegli za wolną Ojczyznę, poprzez codzienną rzetelną służbę i pracę.

Po przemowie rozpoczęło się sadzenie dębów. W akcie tym brali udział senator RP Andżelika Możdżanowska, wicestarosta Ryszard Dachowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiktor Gruszka, samorządowcy: Robert Kieruzal - wicewójt gminy Bralin, Agnieszka Brzęczek Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego UMiG w Kępnie, wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, wójt gminy Perzów Bożena Henczyca, wójt gminy Rychtal Czesław Balcerzak, wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, policjanci i emerytowani funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, członkowie Stowarzyszenia "Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński".  Notki biograficzne o każdym z upamiętnionych policjantów przeczytał asp. Mateusz Lewek. Ponadto podczas sadzenia ostatniego z dębów, w korzeniach drzewa umieszczono list do następnych pokoleń, który opisywał dzisiejsze wydarzenie.

Poświęcenia Dębów Pamięci dokonał kapelan kępińskiej policji - ks. kanonik Sławomir Nowak. On także poprowadził modlitwę w intencji policjantów pomordowanych podczas II wojny światowej.

Następnie asp. Mateusz Lewek odczytał uroczyście apel pamięci, w którym wywołał funkcjonariuszy: Andrzeja Stamma, Stanisława Banaszaka, Władysława Brajera, Ignacego Wiśniewskiego, Piotra Bresińskiego, Leona Walaszczyka, Kazimierza Eitnera, Michała Łuczaka, Edwarda Kalitę, Jana Kijanowskiego, Marcina Fajfera, Tomasza Jankowskiego, Jana Ogrodowicza, Karola Gendaszka, a także komendantów komendy w tamtych czasach: kom. Kazimierza Wiśniewskiego i nadkom. Kazimierza Niewiarowskiego.

Następnie trębacz odegrał sygnał Cisza.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za tą wzniosłą i wzruszającą lekcję pamięci.

(KWP w Poznaniu / mj)

Powrót na górę strony