Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie dla Gruzji w procesie liberalizacji wizowej

Data publikacji 08.04.2014

Grupa ekspertów z instytucji egzekwowania prawa wybranych państw członkowskich wzięła udział w specjalnej misji oceniającej postępy Gruzji w wypełnianiu wymogów na rzecz wprowadzenia ruchu bezwizowego z Unią Europejską. Policję reprezentował p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, nadkom. Łukasz Wiliński.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa i Spraw Wewnętrznych  w dniach 31 marca – 4 kwietnia.

Proces liberalizacji wizowej dla Gruzji, zainicjowany w 2012 roku, zakłada analizę stanu prawnego beneficjenta oraz praktycznego wdrożenia przyjętych rozwiązań. Jednym z czterech podlegających ocenie bloków tematycznych jest blok „Porządek publiczny i bezpieczeństwo”, któremu poświęcono ostatnie spotkanie w Tbilisi.

Uczestnicy misji opracują następnie raport, który będzie przedłożony Komisji Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków instrumentu pomocy technicznej i wymiany informacji TAIEX.

źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony