Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie Zespołu „Kobiety w służbach mundurowych” przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania

Data publikacji 09.04.2014

8 kwietnia 2014 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. kobiet w służbach mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.

Podczas uroczystości obecni byli Premier Rządu Donald Tusk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, posłanki Bożena Szydłowska i Renata Butryn, Rzecznik Rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości, szefowie służb mundurowych oraz pełnomocnicy ds. równego traktowania i praw człowieka w resortach mundurowych.  

Do Zespołu powołane zostały reprezentantki służb mundurowych, m.in. Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.

Liderkami i jednocześnie przedstawicielkami swych resortów w Zespole zostały kmdr Bożena Szubińska reprezentująca Wojsko Polskie, płk Anna Osowska-Rembecka reprezentująca Służbę Więzienną, mł. insp. Kornela Oblińska reprezentująca Policję, st. kpt. Małgorzata Romanowska reprezentująca Państwową Straż Pożarną i płk Katarzyna Bielecka, reprezentująca Straż Graniczną.

Zespół Opiniodawczo-Doradczy „Kobiety w służbach mundurowych” przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania zajmie się analizą obowiązujących aktów prawnych i rozwiązań proceduralnych stasowanych w służbach mundurowych pod kątem równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz wypracuje propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych wpływających na realizację zasady równości płci w służbach mundurowych.  Będzie upowszechniał i promował problematykę równości płci i ochrony praw kobiet w służbach mundurowych. Reprezentantki różnych służb będą wymieniały wiedzę w zakresie m.in. badań, szkolnictwa, regulacji prawnych, dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania kobiet oraz inicjatyw podejmowanych w tym zakresie przez poszczególne służby mundurowe.

Źródło: Gabinet KGP

Powrót na górę strony