Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na początku policyjnej drogi

Data publikacji 10.04.2014

Prawie 240 nowo przyjętych policjantów rozpoczęło dzisiaj szkolenie podstawowe w murach słupskiej Szkoły Policji. Przez pół roku młodzi ludzie zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby. W czwartek rozpoczęli pierwszy pełny dzień pobytu w policyjnej Szkole.

Młodzi policjanci, którzy przejechali na kurs podstawowy, to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli mu w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W zainaugurowanej dziś w Słupsku edycji szkolenia uczestniczą funkcjonariusze z różnych stron kraju. Najwięcej funkcjonariuszy skierowała komenda łódzka i komenda kujawsko-pomorska. Pozostali policjanci przyjechali z komend wojewódzkich Policji w Gdańsku, Gorzowie, Szczecinie i Wrocławiu. Wśród rozpoczynających szkolenie 239 policjantów znajdują się 54 panie.

W murach polskich szkół Policji słuchacze rozpoczynający w czwartek szkolenie przebywać będą do 9 października. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

Uroczystego otwarcia kursu w słupskiej Szkole Policji dokonał komendant szkoły insp. Jacek Gil. W swoim przemówieniu komendant zwrócił uwagę między innymi na fakt, że przez włożenie policyjnego munduru słuchacze stali się częścią państwa polskiego, któremu będą służyć w ramach struktury o szczególnej dyscyplinie służbowej.

Insp. Jacek Gil podkreślił również rolę musztry i ceremoniału policyjnego, z którego elementami słuchacze będą mieli do czynienia każdego dnia, między innymi w czasie apelu porannego. Komendant mówił także o zaufaniu, jakim obdarzyli szkołę dowódcy poszczególnych garnizonów, kierując do Słupska młodych policjantów na ich pierwsze i najważniejsze szkolenie.
 
Pierwsze tygodnie nauki i służby nowych policjantów to tak zwany okres unitarny, podczas którego muszą dokładnie zapoznać się z regulaminami musztry oraz codziennym funkcjonowaniem z w jednostce zhierarchizowanej. W trakcie okresu unitarnego słuchacze nie mogą wychodzić poza obręb jednostki; wyjątkiem jest kilkugodzinna przepustka niedzielna.

Okres unitarny jest ważny również dlatego, że wobec braku obowiązkowej służby wojskowej, dla młodych ludzi jest to pierwszy kontakt mundurem, a w dalszej perspektywie również z bronią.

(Szkoła Policji w Słupsku / mg)

Powrót na górę strony