Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli wydziałów prewencji KWP/KSP oraz szkół policyjnych zajmujących się problematyką nieletnich/małoletnich

Data publikacji 11.04.2014

W dniach 9 – 11 kwietnia 2014 r. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP w ośrodku Centrum Usług Logistycznych w Szklarskiej Porębie zorganizowało seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli wydziałów prewencji KWP/KSP oraz szkół policyjnych zajmujących się problematyką nieletnich/małoletnich.

W trakcie przedsięwzięcia przedstawiono analizę z zakresu przestępczości nieletnich w 2013 roku. Ponadto, omówiono zagadnienia związane z:

 • obowiązkami Policji w zakresie zbierania i utrwalania dowodów przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych,
 • zadaniami Policji w trakcie odbierania dzieci przez kuratora sądowego, pracownika socjalnego w związku z przemocą w rodzinie, a także przez Policję w sytuacjach kryzysowych,
 • prawami i obowiązkami zatrzymanego nieletniego,
 • postępowaniem wobec nieletnich sprawców przemocy w rodzinie,
 • zasadami korzystania z sytemu wsparcia poszukiwań zaginionego dziecka Child Alert,
 • programami profilaktycznymi skierowanymi do nieletnich i małoletnich.

Podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez Panią Renatę Kałucką – psychologa klinicznego, omówiono specyfikę kontaktu z dzieckiem w różnych sytuacjach problemowych w ramach działań funkcjonariuiszy Policji. W szczególności zwrócono uwagę na:

 • rozumienie sytuacji psychologicznej nieletniego, który jest domniemanym sprawcą czyny karalnego,
 • analizą zjawiska konfabulacji,
 • specyfikę sytuacji psychologicznej dziecka – ofiary lub świadka przestępstwa,
 • zasady w nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem,
 • określenie potrzeb dziecka będącego w sytuacji kryzysowej, np. związanej z opuszczeniem rodziny biologicznej.

Zakłada się, że to przedsięwzięcie wpłynie na podniesienie kwalifikacji i wiedzy zawodowej policjantów w obszarze pracy z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją i sprawcami czynów karalnych oraz małoletnimi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji kryzysowej.

Seminarium szkoleniowe pozwoliło również na wymianę doświadczeń, a także na zaprezentowanie rozwiązań przyjętych lokalnie w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych.

(BPiRD KGP / mw)

Powrót na górę strony