Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazanie działki pod budowę pienińskiego komisariatu Policji

Data publikacji 14.04.2014

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda i Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek byli sygnatariuszami aktu notarialnego na mocy którego Policja stała się właścicielem działki przy ulicy Skotnickiej. Zgodnie z planami na pozyskanej działce powstanie budynek pienińskiego komisariatu policji.

Zgodnie z zapisami podpisanego wcześniej Porozumienia intencyjnego, zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, miasto zobowiązało się do pokrycia kosztów punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby możliwa była realizacja planowanej inwestycji. Ponadto zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego obiektu. Z kolei Komenda Wojewódzka zobowiązała się podjąć w 2014 roku działania w kierunku rozpoczęcia budowy docelowej siedziby Komisariatu Policji z budynkiem garażu i parkingiem na przekazanych działkach, a całą inwestycję zakończyć do 31 grudnia 2015 r., tak aby komisariat mógł rozpocząć funkcjonowanie w nowym budynku od 01 stycznia 2016 r.

Obecnie Komisariat Policji znajduje się w Krościenku.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony