Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

Data publikacji 14.04.2014

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji. W spotkaniu biorą udział Wiceminister Spraw Wewnętrznych, Podsekretarz Stanu Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, zastępcy komendanta głównego, komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, komendanci szkół Policji oraz komendanci miejscy, powiatowi i rejonowi. Swój udział w naradzie zapowiedział również Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.

W pierwszym dniu narady oceniono efektywność działań służb prewencyjnych, kryminalnych i logistycznych. Głos zabrali m.in. nadinsp. Krzysztof Gajewski, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, oraz nadinsp. Mirosław Schossler, Zastępca Komendanta Głównego. Wskazano na rosnące wskaźniki poczucia bezpieczeństwa w kraju oraz rysujące się perspektywy poprawy infrastruktury polskiej Policji. Sporo miejsca poświęcono bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz realizacji projektów teleinformatycznych w Policji.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński w trakcie swego wystąpienia wskazywał priorytety działań Policji na rok 2014 oraz odnosił się do wyników efektywność działań Policji w roku ubiegłym. W trakcie spotkania m.in. omawiano wdrażanie procedur w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwalczania przestępczości grup pseudokibiców, dyskutowano zagadnienia związane z alarmami przeciwbombowymi, operacjami specjalnymi, techniką kryminalistyczną, analizując te zjawiska oraz wskazując kierunki działań policyjnych odnoszących się do tych zagrożeń. Zwracano uwagę na działania z zakresu komunikacji społecznej, kreowania wizerunku Policji, także roli mediów w tym zakresie. Podkreślano istotną rolę szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego policjantów, wskazując zależność pomiędzy wysoką jakością szkoleń a efektywnością wykonywania zadań służbowych przez funkcjonariuszy.

W trakcie dyskusji ze ścisłym kierownictwem polskiej Policji komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi omówili najistotniejsze sprawy i obszary dotyczące bezpośrednio kierowania podległymi im jednostkami organizacyjnymi.

Po spotkaniu uczestnicy narady zwiedzili obiekty Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w tym Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze – nowoczesny budynek dydaktyczny skupiający szereg pracowni i laboratoriów policyjnych. Uczestnicy zwiedzili także Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych oraz kompleks strzelnic WSPol.

(WSPol w Szczytnie / mw)

Powrót na górę strony