Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

TVP Regionalna z wizytą w Świecku

Data publikacji 17.04.2014

Siedziba Centrum Współpracy Służb Granicznych gościła dziennikarzy realizujących program na temat współpracy polskiej i niemieckiej Policji oraz wspólnych przedsięwzięć mających na celu zwalczanie przestępczości samochodowej. Uczestnicy programu potwierdzili, że po obydwu stronach granicy temat ten traktowany jest priorytetowo, a wzajemna współpraca gwarantuje wysoką skuteczność działań.

Wewnętrzne granice Unii Europejskiej mają dziś zupełnie inne znaczenie niż przed laty. Przemiany, jakie nastąpiły po rozszerzeniu, spowodowały ożywienie gospodarcze i zbliżyły do siebie ludzi. Te korzystne zjawiska idą w parze z łatwością przemieszczania się pomiędzy krajami Wspólnoty. Fakt ten dotyczy również osób łamiących prawo. Sytuacja ta powoduje, że także polska Policja skutecznie włącza się w zwalczanie tzw. przestępczości transgranicznej. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa przepływ informacji. Jedynie sprawna sieć przekazu danych gwarantuje bowiem skuteczne działanie służb po obydwu stronach Odry.

Istotnym ogniwem w tym procesie jest Centrum Współpracy Służb Granicznych w Świecku. To tu współpracujący ze sobą funkcjonariusze z Polski i Niemiec przez całą dobę pośredniczą w policyjnych działaniach. Centrum nie tylko odpowiada na zapytania i bierze udział w przekazie informacji. Pełniący w nim służbę funkcjonariusze coraz częściej koordynują pościgi transgraniczne i wspólne realizacje. Tylko w 2013 roku, dzięki działaniom Centrum, na terenie naszego kraju odzyskano 102 skradzione za zachodnią granicą pojazdy. Szybki przepływ informacji pozwolił też na zatrzymanie 35 sprawców poważnych przestępstw. Często skutkiem działań podejmowanych w Świecku było odzyskanie auta, pomimo że fakt kradzieży nie był jeszcze zgłoszony w miejscu popełnienia przestępstwa.

Tego typu sprawy oraz wzajemne relacje policjantów z Polski i Niemiec stanowiły temat programu realizowanego w Świecku przez TVP Regionalna. Kanwą do pytań stawianych przez redaktorów była między innymi fala niedawnych komentarzy, które pojawiły się w niemieckich mediach. Uczestnicy spotkania mówili o faktach, nie nawiązując tym samym do wypowiedzi komentatorów. Zarówno polscy jak i niemieccy policjanci potwierdzili, że efektywne współdziałanie służb ma miejsce nie od dziś, a wysoki poziom pracy funkcjonariuszy przekłada się na coraz lepsze efekty. Tylko w pierwszym kwartale tego roku Centrum w Świecku koordynowało 14 pościgów transgranicznych. Liczba tych wydarzeń z roku na rok wzrasta, a szybkość przekazu sygnałów przez stronę niemiecką decyduje o skuteczności działań podejmowanych przez polskich funkcjonariuszy. Wysoką jakość wspólnych działań potwierdzają też statystyki. Policjanci z Niemiec każdego dnia mogą liczyć na wsparcie ze strony polskich kolegów. Funkcjonariusze z obydwu stron Odry wymieniają się doświadczeniami nie od dziś. Kolejną okazją do tego będzie cykliczna już Konferencja Graniczna, jaka odbędzie się 14 maja 2014 w Słubicach.

(KWP w Gorzowie / mw)

Galeria zdjęć >>

Powrót na górę strony