Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontynuacja polsko-bośniackiej wymiany doświadczeń: międzynarodowa operacyjna współpraca Policji

Data publikacji 23.04.2014

W dniach 14 – 18 kwietnia w Warszawie gościła delegacja z Bośni i Hercegowiny. Spotkanie zorganizowane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przy wsparciu Komisji Europejskiej dotyczyło procedur i najlepszych praktyk międzynarodowej współpracy służb policji o charakterze operacyjnym. Tygodniowa wizyta w Polsce była kolejnym elementem wieloletniego wsparcia Policji dla bośniackich beneficjentów.

Gośćmi w Komendzie Głównej Policji było trzech przedstawicieli Dyrekcji ds. Koordynacji Służb Policji (DPC):

- pan Samir Kavazović – dyrektor Sektora Międzynarodowej Operacyjnej Współpracy Policyjnej DPC,
- pan Branislav Pavlović – kierownik Krajowego Biura Interpolu w DPC,
- pani Mubera Zecić – kierownik Sekcji Wsparcia Teleinformatycznego DPC.

Dyrekcja od 2008 r. pełni funkcję centralnego organu administracji federalnej, koordynującego funkcjonowanie służb policyjnych na terenie całej Bośni i Hercegowiny. Dyrekcja od momentu powstania otrzymuje międzynarodowe wsparcie eksperckie, w którym aktywnie uczestniczy polska Policja. Bośniaccy beneficjenci byli m.in. odbiorcą dwuletniego projektu współpracy bliźniaczej Twinning, który ukończono w styczniu br. W ramach przedsięwzięcia eksperci polskiej Policji udzielali wsparcia w zakresie budowy i prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT, systemów i procedur międzynarodowej wymiany danych oraz analizy kryminalnej.

Bliska współpraca z polską Policją skłoniła partnerów z Sarajewa do dalszego czerpania z naszych rozwiązań. W odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie szkoleniowe strony bośniackiej Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przy wsparciu unijnego instrumentu pomocy technicznej TAIEX przygotowało harmonogram wizyty, która swą tematyką objęła następujące zagadnienia:

- międzynarodowa wymiana danych policyjnych z wykorzystaniem dostępnych kanałów i narzędzi Europolu, Interpolu, Systemu  Informacyjnego Schengen oraz współpraca w ramach sieci oficerów łącznikowych;

- ochrona międzynarodowych i krajowych informacji niejawnych w służbach policji;

- rozwiązania teleinformatyczne na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowej wymiany danych;

- współpraca międzyinstytucjonalna dla efektywnego przeciwdziałania i  zwalczania przestępczości transgranicznej.

Bośniacka delegacja oprócz Komendy Głównej Policji odwiedziła również Komendę Główną Straży Granicznej oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne – instytucje uprawnione do korzystania z wybranych kanałów międzynarodowej wymiany informacji policyjnych.

Praktyczna forma spotkań oraz zaprezentowany model współpracy pomiędzy polskimi służbami spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem bośniackich gości. Delegaci DPC wyrazili nadzieję na wykorzystanie w najbliższej przyszłości części polskich rozwiązań oraz zadeklarowali chęć kontynuacji współpracy, która będzie mogła być prowadzona przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej.

źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony