Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wileńscy policjanci patrolują ulice Warszawy

Data publikacji 30.04.2014

Wspólne polsko-litewskie patrole na stołecznych ulicach to część programu wizyty 4-osobowej delegacji policjantów służb patrolowych z Wilna, która gości w Komendzie Stołecznej Policji. Pobyt zagranicznych gości jest wynikiem ustaleń Komendanta Stołecznego Policji dokonanych podczas tegorocznej Konferencji Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich, która odbyła się w Tallinie.

Wizyta litewskich policjantów służby patrolowej w Warszawie odbywa się na zaproszenie Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Dariusza Działo, który podczas lutowej Konferencji Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Tallinie zaproponował wymianę stażową pomiędzy wileńskimi i warszawskimi policjantami.

Program pobytu zagranicznych gości przewiduje zapoznanie się z pracą stołecznej komendy poprzez czynny udział w służbach patrolowych, zarówno dziennych, jak i nocnych. Dziś na ulicach Warszawy litewscy policjanci wraz z warszawskimi funkcjonariuszami pełnią patrole w umundurowaniu służbowym bez środków przymusu bezpośredniego i występują w roli obserwatorów. W trakcie pobytu zostaną równieżwłączeni w działania związane z zabezpieczeniem obchodów Święta Pracy (1maja) i Święta Konstytucji 3 Maja. Zgodnie z dyspozycjami sztabu KSP wileńscy policjanci wraz z wywiadowcami Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP będą także pełnić służbę w ramach zabezpieczenia meczu piłkarskiego o Puchar Polski na Stadionie Narodowym.

W pierwszym dniu pobytu w Polsce policjanci z Wilna zapoznali się z pracą Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji. Odwiedzili ogniwo konne mieszczące się na warszawskim Targówku. Obejrzeli krótki pokaz umiejętności patroli konnych, mieli także okazję przyjrzeć się umundurowaniu służbowemu konia i policyjnego jeźdźca używanego w czasie zabezpieczania imprez masowych. Podczas wizytowania siedziby WWP obejrzeli szkolenie przewodników psów służbowych.

Szczególne zainteresowanie zagranicznych gości wzbudziła organizacja i szybkość działania operatorów telefonu alarmowego 997. W Stołecznym Stanowisku Kierowania mieszczącym się w siedzibie Komendy Stołecznej Policji obejrzeli salę monitoringu miejskiego i poznali zasady pracy sztabu stołecznej Policji.

Czteroosobowa delegacja litwińskich policjantów składa się z trzech funkcjonariuszy i jednej funkcjonariuszki. Oficjalnym językiem wymiany stażowej jest język polski.

(KSP / mw)

Powrót na górę strony