Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie kursu eksperckiego Interpolu, dotyczącego zapobiegania i zwalczania przestępczości o charakterze terrorystycznym z użyciem substancji chemicznych

Data publikacji 06.05.2014

W hotelu Sofitel Victoria w Warszawie rozpoczął się dzisiaj 4 dniowy kurs ekspercki Interpolu na temat zapobiegania i zwalczania przestępczości o charakterze terrorystycznym z użyciem substancji chemicznych. Jego uczestników w imieniu polskiej Policji przywitali nadinsp. Mirosław Schossler – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadkom. Irmina Gołębiewska – Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Organizatorami przedsięwzięcia są Departament  Sekretariatu Generalnego Interpolu ds. zapobiegania i zwalczania aktów terroru z użyciem  środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych/nuklearnych i materiałów wybuchowych (CBRNE) oraz Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Kurs skierowany jest do specjalistów z państw Europy Środkowo-Wschodniej takich jak Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia i Polska a prowadzony będzie przez międzynarodowych wykładowców i ekspertów m.in. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Chin, Malezji, Tajlandii, Uzbekistanu, Wlk. Brytanii, Hiszpanii i Norwegii. Uczestniczy w nim  ogółem 60 osób.

Ze strony polskiej biorą w nim udział przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Akademii Obrony Narodowej.

Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Mirosław Schossler, w swoim  wystąpieniu, podziękował reprezentantom Sekretariatu Generalnego za wybranie Polski na współorganizatora kursu, podkreślając jednocześnie jak wielkim jest to zaszczytem dla polskiej Policji. Zwrócił ponadto uwagę na fakt, że w obecnym świecie żadne państwo nie może czuć się bezpieczne i wolne od zagrożeniem aktami terroru, a Interpol umożliwia swoim 190 krajom członkowskim współdziałanie, dzielenie się wiedzą ekspercką i doświadczeniami, aby być o jeden krok do przodu przed terrorystami, móc poznawać ich metody działania i wykorzystywane środki oraz uprzedzać ich zamiary.

Polska po raz kolejny została poproszona przez Sekretariat Generalny o pełnienie roli gospodarza i współorganizatora przedsięwzięcia międzynarodowego. Uwzględniając ostanie 5 lat należy wspomnieć o zorganizowaniu w naszym kraju: ćwiczeń z zakresu zapobiegania i zwalczania bioterroryzmu, które odbyły się w 2009 roku, spotkania na temat zapobiegania i zwalczania  terroryzmu z użyciem materiałów radiologicznych i nuklearnych w 2011 roku oraz konferencji policyjnej państw Szczytu Bezpieczeństwa Atomowego dotyczącej zwalczania przemytu materiałów jądrowych, która odbyła się w 2012 roku. Zaangażowanie  w projekty i inicjatywy organizowane pod auspicjami Interpolu zwiększa prestiż Polski na arenie międzynarodowej.

(BMWP KGP / mw)

foto: Marek Krupa

Powrót na górę strony