Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski

Data publikacji 10.05.2014

10 maja br., w sobotę, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się jedna z największych w ostatnim czasie uroczystych promocji na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości mianowania blisko 400 absolwentów tej uczelni na stopień podkomisarza Policji wzięli udział Wiceminister Spraw Wewnętrznych oraz Komendant Główny Policji. Promocji dokonali Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i I zastępca nadinsp. Krzysztof Gajewski.

W uroczystościach wzięli udział Wiceminister Spraw Wewnętrznych,  Podsekretarz Stanu, Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji, nadinsp. dr Marek Działoszyński, Zastępcy Komendanta Głównego, Komendanci Wojewódzcy, Komendant-Rektor WSPol, komendanci szkół policji, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych podległych MSW, ABW, Wojska Polskiego, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki i duchowieństwa.

366 policjantów z całej Polski (w tym 48 pań) zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych oraz Komendant Główny gratulowali absolwentom zdobytych szlifów oficerskich, podkreślając, że to jeden z najważniejszych dni w życiu zawodowym policjanta. Oficerskie gwiazdki zobowiązują do wzorowej służby i dawania przykładu nienagannego, współczesnego patriotyzmu.

Wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński powiedział do nowo mianowanych policjantów, że "weszli oni do elity polskiej Policji".

„To jest ten moment, z którego każdy z was może czuć się dumny, ta duma może rozpierać też wasze rodziny. (…) To, że Policja cieszy się dużym zaufaniem publicznym, to jest dla was także powód do dumy, ale to jest również punkt wyjścia do formułowania zobowiązań”- podkreślił wiceminister.

„To wy, stając się oficerami, przyjmujecie na siebie ogromne zobowiązanie. Rzadko używa się w przestrzeni publicznej takich słów jak zobowiązanie, ale ta uroczystość jest właśnie takim momentem (…) jest to zobowiązanie do służenia polskiemu społeczeństwu, do służeniu polskiemu państwu, do służenia społecznościom lokalnym, do których niedługo wrócicie”- powiedział Karpiński.

Dodał, że „nowo mianowani oficerowie Policji będą od dzisiaj nie tylko wykonywać obowiązki powierzone przez zwierzchników, ale właśnie od dziś biorą także odpowiedzialność za polską Policję i za kierunki jej działań”.

Komendant Główny Policji Marek Działoszyński zaznaczył, że promocja oficerów odbyła się w roku, gdy Polska świętuje rocznicę 25-lecia zmian ustrojowych oraz 10-lecia przystąpienia do Unii Europejskiej. W tym roku również policja świętuje swój jubileusz 95-lecia powołania.

Zwracając się do nowo mianowanych oficerów powiedział, że muszą mieć świadomość, że "od dziś będą oni oceniani nie tylko przez swoich przełożonych, ale i podwładnych, a sfera zawodowa, sukcesy i porażki będą miały wpływ na postrzeganie wizerunku polskiej policji”.

„Ma to szczególne znaczenie bowiem wszystkim nam powinno zależeć, by Polacy mieli pewność, iż Policja jako instytucja społecznego zaufania zawsze i w każdych warunkach będzie szybko i skutecznie reagować na wszelkie przejawy zagrożenia bezpieczeństwa porządku publicznego”- podkreślił szef Policji.

Policjanci na kursie oficerskim w Szczytnie przygotowywali się do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych oraz do objęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych. Absolwent szkoły oficerskiej to przede wszystkim ekspert pionu służby prewencyjnej bądź kryminalnej, ale także osoba, która potrafi kierować zespołami ludzkimi i kształtować politykę kadrową. Posiada też umiejętność organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej oraz z podmiotami pozapolicyjnymi. Szkolenie oficerskie odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa 6 miesięcy. W trakcie kursu policjanci zdają szereg egzaminów, między innymi z różnych dziedzin prawa, zarządzania czy psychologii. Kurs kończy się egzaminem oficerskim.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną w Polsce uczelnią służb państwowych, od wielu lat kształcącą policyjnych specjalistów i kadrę kierowniczą. Równocześnie jest ona głównym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym Policji. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej i dydaktycznej szczycieńska uczelnia zapewniła sobie pozycję na mapie edukacyjnej Polski i zaznaczyła swe miejsce w świecie jako wyspecjalizowany ośrodek kształcenia na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uczelnia prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe oraz studia pierwszego i drugiego stopnia nie tylko dla policjantów oraz funkcjonariuszy pozostałych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, ale również daje możliwość kształcenie na studiach osobom cywilnym.

Po uroczystości, na terenie uczelni, odbył się Wielki Piknik Rodzinny połączony z Dniami Otwartymi WSPol. Rodziny oraz bliscy promowanych absolwentów, zaproszeni goście, mieszkańcy Szczytna oraz wszyscy chętni mieli okazję do obejrzenia specjalnie przygotowanych wystaw policyjnego sprzętu, zwiedzenia oraz uzyskania informacji o Szkole, a także wzięcia udziału w rozmaitych atrakcjach specjalnie przygotowanych na ten dzień.

Podziwiano m.in. prezentacje specjalnych policyjnych pojazdów służbowych, autobusu konwojowego, poduszkowca, olśniewacza, quadów, motocykli policyjnych, robota pirotechnicznego, stanowisk daktyloskopijnych, pokazy szkoleń psów służbowych. Na pikniku gościli także przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, którzy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz swoich podopiecznych.

Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz kompania reprezentacyjna Policji.

(KGP / WSPol w Szczytnie / PAP / mw)

Galeria zdjęć ►

KWP Olsztyn: Powitaliśmy w szeregach nowych oficerów. To święto warmińsko-mazurskiej Policji ►

Powrót na górę strony