Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rewitalizacja policyjnej hali sportowej

Data publikacji 09.05.2014

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej policyjna hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 5 w Olsztynie zyskała „drugie życie”. Oprócz codziennego wykorzystywania jej do szkoleń z taktyk interwencji, testów sprawnościowych przez mundurowych, będzie mieścił się tu także Zespół Doboru KWP w Olsztynie. Chętni, aby wstąpić do służby w Policji tu właśnie będą składać swoje dokumenty.

Wczoraj Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie uczestniczyła w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Wszyscy chętni mogli obejrzeć efekt rewitalizacji budynku policyjnej hali sportowej, która mieści się w centrum Olsztyna. Remont był możliwy właśnie dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowity koszt tego projektu to prawie 5 mln złotych, z czego ponad 2 700 000 złotych to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wczoraj hala, która zyskała „drugie życie” otworzyła swoje drzwi. Każdy mógł podziwiać wyremontowane, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, pomieszczenia. W jednej z sal był przygotowany tor przeszkód, taki jaki muszą pokonać kandydaci do służby w Policji. Jedna z pań, która przyszła obejrzeć halę i jak się okazało, zadeklarowała chęć włożenia munduru, skorzystała z porad policyjnego instruktora z KWP w Olsztynie. Pod jego czujnym okiem ćwiczyła i po tej nietypowej lekcji spróbowała pokonać tor. W efekcie, gdyby wczoraj zdawała prawdziwy test, odniosłaby sukces.

Kilka słów o projekcie rewitalizacji policyjnej hali

Celem strategicznym projektu było przywrócenie dotychczasowych funkcji zabytkowego budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie poprzez prace remontowe, modernizacyjne i wyposażeniowe.

Potrzeba realizacji projektu wynikała również z konieczności uruchomienia hali sportowej, która będzie wykorzystywana do przeprowadzania testów z wiedzy ogólnej oraz sprawności fizycznej kandydatów do służby w Policji, organizacji zajęć wychowania fizycznego dla funkcjonariuszy, kursów techniki obezwładniania i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Oprócz wykorzystania obiektu na cele sportowe przez policję z Olsztyna i regionu, obiekt będzie wykorzystywany, na ustalonych zasadach, nieodpłatnie przez szkoły, uczelnie wyższe, stowarzyszenia i inne grupy społeczne.   

Remont hali rozpoczął się w II kwartale 2012 r. i objął:

1. zagospodarowanie terenu, między innymi poprzez dobudowanie klatki schodowej, budowę wewnętrznych miejsc parkingowych oraz przebudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony wejściowej,
2. prace remontowo - budowlane polegające na kompleksowym remoncie i przebudowie budynku hali sportowej z zapleczem biurowym. przy ul. Piłsudskiego 5. Każde działanie musiało spełniać wymogi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3. modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej,
4. modernizację instalacji c.o.,
5. modernizację instalacji wentylacji mechanicznej,
6. modernizację instalacji elektrycznej niskiego napięcia,
7. wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru SAP,
8. wykonanie instalacji telefonicznej,
9. dostawę i montaż wyposażenia: sprzętu sportowego oraz pozostałego wyposażenia sali gimnastycznej, sali judo oraz pomieszczeń biur Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie.

Fundusze europejskie i korzyści dla warmińsko-mazurskiej Policji

Warmińsko-mazurska Policja wiele zyskała dzięki możliwości dofinansowania projektów ze środków unijnych. Wartość tych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat to około 33 mln złotych. Projekty te dotyczą wielu ważnych sfer funkcjonowania policji. Otrzymaliśmy wsparcie w dziedzinie zwalczania przestępczości, poprawy warunków pracy i komfortu naszych petentów, zakupiono nowoczesny sprzęt, łodzie, samochody, ale także kończyliśmy kursy językowe i studia podyplomowe.

(KWP w Olsztynie / mj)

Powrót na górę strony