Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie kursu eksperckiego INTERPOLU na temat zapobiegania i zwalczania aktów terroru z użyciem substancji chemicznych

Data publikacji 09.05.2014

Dzisiaj zakończył się 4-dniowy kurs ekspercki z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości o charakterze terrorystycznym z użyciem substancji chemicznych. Uczestniczyło w nim 59 osób, w tym słuchacze z 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej, międzynarodowi wykładowcy i eksperci z 9 państw świata w tym Polski, przedstawiciele Departamentu CBRNE Sekretariatu Generalnego Interpolu oraz reprezentanci polskich kompetentnych służb i instytucji.

Zajęcia miały charakter teoretyczny i praktyczny. W programie uwzględniono między innymi następujące tematy:
• obrót prekursorami i innymi substancjami  toksycznymi wykorzystywanymi do produkcji materiałów wybuchowych,
• studium przypadku dotyczące faz planowania ataku terrorystycznego,
• urządzenia wybuchowe domowej produkcji,
• prezentacja na temat przygotowań do ataku terrorystycznego przeprowadzonego przez Andersa Breivika, sprawcy masakry na wyspie Utoya,
• program Interpolu dotyczący zapobiegania przemytowi substancji chemicznych przeznaczonych do wyrobu materiałów wybuchowych.

W ramach zajęć praktycznych, funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP zaprezentowali możliwości sprzętu, jakim dysponują polskie służby, służącego do wykrywania źródeł promieniowania radiologicznego, a także ekwipunek zabezpieczający policjantów  przed skutkami promieniowania.

Informacje jakie zdobyli kursanci na pewno pogłębiły ich wiedzę odnośnie różnorodnych możliwości wykorzystania przez terrorystów niebezpiecznych substancji, a także odnośnie sposobów zapobiegania tego rodzaju aktom terroru.

W imieniu kierownictwa KGP uczestników szkolenia pożegnał nadkom. Łukasz Wiliński – p.o. Zastępcy Dyrektora BMWP KGP, który podziękował wszystkim słuchaczom, wykładowcom, a zwłaszcza przedstawicielom Sekretariatu Generalnego Interpolu za powierzenie po raz kolejny  Polsce  roli gospodarza przedsięwzięcia międzynarodowego.

Na zakończenie, nadkom. Łukasz Wiliński przyjął podziękowania dla strony polskiej od przedstawiciela Departamentu CBRNE Sekretariatu Generalnego oraz wykładowców i ekspertów  za sprawne zorganizowanie przedsięwzięcia.

Źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony