Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wylot XXIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji do Kosowa

Data publikacji 15.05.2014

Po raz 23 żegnamy policjantów delegowanych do służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. To już 8 zmiana w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie.

13 maja br., w przeddzień wylotu w rejon działania misji, z pierwszą turą policjantów JSPP spotkał się nadinsp. Krzysztof Gajewski, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, któremu towarzyszyła nadkom. Irmina Gołębiewska, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

W trakcie spotkania mówiono nie tylko o zadaniach, jakie będą realizować w Kosowie delegowani policjanci, ale również o tym, że przez profesjonalizm, jakim się wykażą, postawę i bezstronność, spostrzegana będzie polska Policji na arenie międzynarodowej.

15 maja br. w imieniu nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, II turę policjantów JSPP przed wylotem do Kosowa pożegnał insp. Robert Żółkiewski, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz nadkom. Irmina Gołębiewska, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, życząc im spokojnej i bezpiecznej służby.

Warto przypomnieć, że polska Policja we wrześniu 1999 roku rozpoczęła służbę w ramach Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK). W tym terminie delegowany został komponent ekspertów Polskiego Kontyngentu Policyjnego (10 policjantów), natomiast Jednostka Specjalna Polskiej Policji (115 osób) służbę w Kosowie rozpoczęła w listopadzie 2000 roku w Prizren, skąd po 6 miesiącach, decyzją Kwatery Głównej UNMIK, JSPP została przeniesiona do bazy w Mitrowicy (pierwsza rotacja JSPP trwała 12 miesięcy).

Z chwilą ogłoszenia (17 luty 2008 r.) przez kosowskich Albańczyków (90% ludności) niepodległości Kosowa i przyjęciu nowej konstytucji zadania realizowane przez Tymczasową Misję Administracyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych przejęła Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX) powołana aktem Rady UE o Wspólnym Działaniu z lutego 2008 roku.

Polska została zaproszona do współrealizacji zadań mandatowych EULEX, stąd od grudnia 2008 roku polscy policjanci Jednostki Specjalnej Polskiej Policji i eksperci rozpoczęli służbę w misji pod auspicjami Unii Europejskiej. W związku z nową strukturą misji oraz formą jej zarządzania i podziałem kompetencji pomiędzy kontyngenty narodowe, JSPP została przeniesiona do włoskiej bazy karabinierów w Prisztinie.  Na skutek reorganizacji EULEX, 15 sierpnia 2012 r., JSPP ponownie przeniosła się do Camp Charlie w Mitrowicy.

Zadania realizowane przez JSPP, pomimo zmiany organizacji międzynarodowej, pod auspicjami której misja działa, nie zmieniły się. W dalszym ciągu głównym celem jest wspomaganie organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie oraz rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych. Policjanci jednostki realizują ten cel w szczególności przez:

  • niedopuszczanie do zakłóceń porządku publicznego, w tym kontrole nad tłumem i zabezpieczanie imprez sportowych lub kulturalnych,
  • ochronę obiektów użyteczności publicznej,
  • ochronę przejść granicznych,
  • realizację konwojów zleconych przez władze misji oraz wykonywanie innych specjalnych funkcji policyjnych,
  • służbę patrolową na terenie północnego Kosowo.

Polska Policja uczestniczy w operacjach pokojowych od 1992 roku. Od tego czasu służbę w kontyngentach policyjnych pełniło 3218 policjantów, z czego w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji 2559 funkcjonariuszy. Do służby poza granice państwa delegowanych było 59 kobiet.  Należy pamiętać również, że w czasie delegowania do służby w misjach pokojowych śmierć poniosło 6 funkcjonariuszy (na terenie Bośni i Hercegowiny, Iraku, Liberii i Kosowa), natomiast podczas działań Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w przywracaniu porządku na moście i pod sądem w Kosowskiej Mitrowicy rany odniosło 52 funkcjonariuszy (kwiecień 2002, marzec 2004, marzec 2008).

Polscy policjanci obecnie pełnią służbę pod fagami organizacji międzynarodowych na terenie:

  • Republiki Liberii od 2004 r. - Misja Pokojowa Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNMIL),
  • Islamskiej Republiki Afganistanu od 2008 r. - Misja Policyjna Unii Europejskiej (EUPOL),
  • Gruzji od 2008 r. -  Misja  Obserwacyjna Unii Europejskiej (EUMM Georgia).

(źródło: BMWP KGP)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.64 MB)

Powrót na górę strony