Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kary za zakłócenie ładu i porządku publicznego podczas wykładu na Uniwersytecie Wrocławskim

Data publikacji 20.05.2014

Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście ukarał osoby zatrzymane przez policjantów, a podejrzane o zakłócenie ładu i porządku publicznego w czerwcu 2013 r. podczas wykładu na Uniwersytecie Wrocławskim. Wobec 19 oskarżonych osób, decyzją sądu, zastosowano kary aresztu i grzywny.

W Sądzie Rejonowym Wrocław-Śródmieście zapadły wczoraj wyroki wobec osób zatrzymanych przez policjantów w związku z zakłóceniem w czerwcu 2013 r. ładu i porządku publicznego podczas wykładu na Uniwersytecie Wrocławskim. Sąd ostatecznie orzekł wobec 7 osób, podejrzanych w tej sprawie, kary w postaci aresztu od 20 do 30 dni, a wobec pozostałych 12 osób kary grzywny w wysokości od 1 tys. do 5 tys. złotych.
 
Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło podczas otwartego wykładu, gdy na sali znajdowało się około 500 osób. Po rozpoczęciu spotkania grupa osób przebywająca na sali usiłowała zakłócić wykład i nie dopuścić do jego przeprowadzenia. W związku z zaistniałą sytuacją organizator spotkania poprosił Policję o interwencję. Wrocławscy funkcjonariusze szybko przywrócili porządek na terenie uczelni.

Bezpośrednio po tym zajściu zatrzymanych zostało 15 osób. Kolejnym podejrzanym zarzuty zakłócenia ładu i porządku publicznego zostały przedstawione na podstawie analizy zgromadzonego przez funkcjonariuszy materiału. Policja, jako oskarżyciel posiłkowy, wnioskowała do sądu o orzeczenie kar za popełnione wykroczenie w postaci aresztu i grzywny.

(KWP we Wrocławiu / mj)

Powrót na górę strony