Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wręczenie statuetek „Koziołka” z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji

Wczoraj w Korytnicy odbyło się uroczyste podsumowanie programu "Bezpieczne Świętokrzyskie". Podczas tegorocznej, już XV edycji, wyróżniono trzy powiaty województwa świętokrzyskiego za wzorową realizację w 2013 roku Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka – Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach inspektor Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami, a także władze samorządowe województwa świętokrzyskiego.

Na tegorocznej edycji wręczenia nagród „Koziołka” obecny był również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Mirosław Schossler.

Przybyli również byli komendanci wojewódzcy garnizonu świętokrzyskiego: nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, insp. Tadeusz Cielecki, nadinsp. Andrzej Woźniak, a także insp. Eugeniusz Obarski.

Za realizację w 2013 roku programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” trzecie miejsce otrzymał powiat staszowski. Drugie miejsce zdobyło miasto Kielce, natomiast pierwsze miejsce Kapituła nagrody przyznała powiatowi starachowickiemu.
Wyróżnione powiaty otrzymały statuetki „Koziołka”, a także nagrody finansowe, z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną w tych powiatach naszego województwa.
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego jest stałym elementem strategii działania Świętokrzyskiej Policji. Realizując główny cel, jaki stanowi zapewnienie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, w 2000 roku zrodziła się idea nagrody „Koziołek”. Jej głównym założeniem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego.

Nagroda ta jest także wyrazem uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu "Bezpieczne Świętokrzyskie".

Podczas tegorocznej edycji wręczenia nagrody „Koziołek” Pani Karolina Chemicz, prezes Fundacji Polskie Centrum Bezpieczeństwa Drogowego „A WIDZISZ” – bądź widoczny bądź bezpieczny, a także Pani Lidia Gajdas – wice prezes Fundacji, osoby bardzo mocno społecznie zaangażowane w poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa drogowego, na co dzień działające na terenie województwa śląskiego, przedstawiły prezentację, dotyczącą poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

KWP w Kielcach / pt)

Powrót na górę strony