Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie absolwentów Akadamii FBI

W Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiego Oddziału Absolwentów Akademii FBI. Wzięli w nim udział funkcjonariusze policji z Belgii, Niemiec, Austrii, Wegier, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Podczas spotkania omówiono m.in. sprawy organizacyjne stowarzyszenia, strategiczne cele i kierunki rozwoju tej organizacji oraz możliwości szkoleniowe.

Akademia Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Quantico jest prestiżową uczelnią przygotowującą funkcjonariuszy do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach służb porządku publicznego na całym świecie. W ramach kontynuacji szkolenia absolwenci akademii corocznie organizują sesje szkoleniowe, na których uaktualniana jest wiedza  związana z pracą służb bezpieczeństwa i zwalczaniem przestępczości.
       
W dniach 25-26.05.2014 roku w Warszawie odbylo sie spotkanie Zarządu Europejskiego Oddziału Absolwentów Akademii FBI. Wzięło w nim udział 10 funkcjonariuszy policji z Belgii, Niemiec, Austrii, Wegier, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Obradom przewodniczył insp. Robert Żółkiewski pełniący funkcje Prezydenta Europejskiego Oddziału Stowarzyszenia FBI NAA w roku 2014.

Podczas spotkania omówiono m.in. sprawy organizacyjne stowarzyszenia, strategiczne cele i kierunki rozwoju działalności tej organizacji oraz możliwości szkoleniowe w ramach dalszego doskonalenia zawodowego.  W szczególności rozmawiano o organizacji planowanego  na wrzesień br. w Warszawie seminarium szkoleniowego, którego temat przewodni to  „Bridging East and West – Rola Polski jako Łącznika Wschodu i Zachodu". Organizatorem przedsięwzięcia jest grupa polskich absolwentów z Policji, Straży Granicznej i ABW, współorganizatorem - Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

(GKGP / mg)

Powrót na górę strony