Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa modernizacja siedziby rybnickich policjantów

Data publikacji 29.05.2014

W Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku trwają prace związane z modernizacją budynku. Inwestycja jest realizowana w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów Policji. Prace remontowe mają potrwać do końca 2015 r. Na ten cel Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przeznaczyła kwotę kilkunastu milionów złotych.

Rybnicka komenda policji znalazła się na liście obiektów, w których realizowany jest program standaryzacji jednostek Policji. Program ten zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Realizacja inwestycji rozpoczęła się na początku tego roku i zgodnie z planem prace mają zakończyć się pod koniec 2015 roku. Środki finansowe - kilkanaście milionów złotych przeznaczyła na ten cel Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

W ramach zaplanowanych prac wykonany zostanie kompleksowy remont budynku, który jest siedzibą rybnickich stróżów prawa. Obecnie trwają prace związane z modernizacją pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz szatni dla policjantów i garaży. Lada moment pracownicy firmy remontowej wejdą do pomieszczeń biurowych, w których zostaną wymienione m.in. wszystkie instalacje, okna, posadzki. W planach jest także podwyższenie budynku o dwie kondygnacje, co znacznie wpłynie na poprawę jakości obsługi interesantów, a przede wszystkim na poprawę trudnych dotychczas warunków socjalnych policjantów.  W trakcie remontu zostanie zmodernizowany zarówno budynek, jak i cała infrastruktura w jego najbliższym otoczeniu.

(KWP w Katowicach / mj)

Powrót na górę strony