Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa pierwsze szkolenie w projekcie dla Mołdawii

Data publikacji 30.05.2014

W dniach 27-30 maja 2014 roku w Kiszyniowie odbywa się pierwsze szkolenie dla policji mołdawskiej w ramach 3 edycji projektu pt. "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości".

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. i w tym roku powraca do oryginalnej formuły 4 komponentów tematycznych: zwalczania przestępczości na szczeblu regionalnym, nowoczesnych metod kryminalistycznych, nowoczesnych technik szkolenia w Policji oraz wywiadu kryminalnego.

Odbywające się obecnie szkolenie prowadzą eksperci z Wydziałów Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy zapoznają mołdawskich kolegów ze swoimi metodami pracy i dzielą się doświadczeniem z zakresu zwalczania m.in. handlu ludźmi, przestępczości narkotykowej, przestępczości na tle seksualnym, a także metod konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa, ochrony świadka i taktyki poszukiwań osób.

W szkoleniu biorą udział przedstawiciele odpowiednich komórek Generalnego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii, Departamentu Policji m.st. Kiszyniowa, Centrum Kryminalistycznego i Ekspertyz Sądowych oraz Centrum dw. z Handlem Ludźmi.

Zainteresowanie mołdawskiej policji doświadczeniami i metodami pracy polskich kolegów jest ogromne, czego dowodem jest zwiększenie grupy uczestników szkolenia z 20 do 50 osób. Jest to tym ważniejsze, że po reformie, która miała miejsce w 2013 roku, ugruntowują się nowe struktury policyjne, a polskie doświadczenia i rozwiązania praktyczne mogą zainspirować mołdawską policję do przyjęcia metod, które na gruncie tego kraju i jego prawodawstwa byłyby najbardziej efektywne.

Projekt ten, jak i inne przedsięwzięcia skierowane do Mołdawii, są niezmiernie ważne w świetle proeuropejskiego kursu tego kraju. Wyraźne są tendencje do wprowadzenia europejskich standardów również w służbie policyjnej oraz przekształcenia Policji w nowoczesną formację nastawioną na służbę społeczeństwu i efektywną w działaniach.

Warto nadmienić, że strona mołdawska podtrzymuje chęć pogłębiania współpracy z polską Policją i  docenia wiedzę polskich ekspertów cieszących się uznaniem w Unii Europejskiej i na świecie.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony