Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci przeszkoleni z posługiwania się paralizatorami

Data publikacji 30.05.2014

W Olsztynie odbył się kurs dla policjantów z zakresu używania paralizatora elektrycznego taser x26, x26P i x2. W szkoleniu udział wzięło 12 funkcjonariuszy, w tym 8 z KMP w Olsztynie i 4 z sekcji antyterrorystycznej. Celem szkolenia było przygotowanie policjantów do samodzielnego posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

29-30 maja 2014 roku w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie odbywało się szkolenie policjantów z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Kurs składał się z dwóch etapów - teorii i praktyki.

Podczas pierwszego etapu funkcjonariusze zapoznawali się z podstawami prawnymi użycia i wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, a także zapoznawali się z budową i właściwościami paralizatora elektrycznego Taser x2, x 26 i x26p,  sposobu działania urządzenia w różnych warunkach pogodowych oraz  wobec osób np. z wbudowanym rozrusznikiem serca czy kobiet ciężarnych.

Drugi etap to część praktyczna. Funkcjonariusze ćwiczyli między innymi sposób noszenia paralizatora, jego dobycie i przygotowanie do użycia, wymianę kartridży, a także procedurę oddania strzału. Nie pominięto kwestii związanych z udzieleniem pierwszej pomocy.

Każdy etap kończył się testem. Test praktyczny sprawdzał nabyte umiejętności używania paralizatora elektrycznego z uwzględnieniem elementów taktyki i techniki posługiwania się, natomiast test wiedzy sprawdzał przysposobione przepisy. Na zakończenie kursu każdy z policjantów otrzymał certyfikat, który uprawnia do posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez sierż. szt. Krystiana Kata z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjant ten, jako jedyny w województwie, posiada uprawnienia instruktorskie  z zakresu obsługi i posługiwania się paralizatorami elektrycznymi różnego typu, dzięki temu może on szkolić w tym zakresie innych funkcjonariuszy.

Sierż. szt. Krystian Kata w Policji pracuje ponad 9 lat. Pierwsze kroki w mundurze stawiał w Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie. Stamtąd trafił do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Funkcjonariusz z każdym rokiem zdobywał  nowe doświadczenia.   Nabyte uprawnienia instruktorskie z zakresu taktyk i technik interwencji pomogły mu w doskonaleniu umiejętności innych policjantów. Funkcjonariusz prowadził także zajęcia z wychowania fizycznego. Kolejnym etapem w karierze zawodowej sierż. szt. Krystiana Kata było przeniesienie do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie. Tu policjant nie spoczął na laurach. W krótkim czasie zdobył uprawnienia z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, a także posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

(KWP w Olsztynie / mj)

Powrót na górę strony