Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czescy policjanci z wizytą w KSP

Data publikacji 02.06.2014

Warszawscy policjanci gościli czeskich specjalistów Zespołów Antykonfliktowych Policji. Wizyta studyjna funkcjonariuszy Policji Republiki Czeskiej dotyczyła problematyki działań polskiej policji w związku z monitorowaniem i zabezpieczeniem imprez masowych, zgromadzeń oraz protestów. Naszych gości interesowały zwłaszcza przedsięwzięcia podjęte w związku z 2014 Annual Meeting and Business Forum EBRD, dużym międzynarodowym spotkaniu odbywającym się na Stadionie Narodowym.

W skład delegacji wchodził przedstawiciel Policejní prezidium (odpowiednik KGP) kpt. Mgr. Martin Koryčanský – koordynator AKT Policji Republiki Czeskiej (Zespołów Antykonfliktowych Policji) oraz policjanci reprezentujący  Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy (odpowiednik KSP): mjr. Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ – koordynator praskiego AKT,  npor. Mgr. Michal VRZAL – zastępca koordynatora oraz pprap. Petr SOUČEK – członek zespołu. Dlatego też istotnym elementem wymiany doświadczeń było warsztatowe spotkanie z polskimi funkcjonariuszami, członkami stołecznego Zespołu Antykonfliktowego Policji, które miało miejsce w Wydziale Doskonalenia Zawodowego KSP i stanowiło element doskonalenia zawodowego.

Czeska Policja ma wieloletnie doświadczenia dotyczące wykorzystania Zespołów Antykonfliktowych. Ich idea została zaczerpnięta w 2005 roku z Niemiec, jednak własny, oryginalny model jest w Czechach wdrażany nieprzerwanie od 2006 roku. Antykonfliktowcy są traktowani u naszych południowych sąsiadów jako niezbędny element policyjnego zabezpieczenia, stanowiący naturalne uzupełnienie sił porządkowych. Są oni określani jako "wyciągnięta do tłumu ręka Policji". W całym kraju (we wszystkich komendach wojewódzkich) pracuje 220 członków Zespołów Antykonfliktowych, którzy w ciągu minionych 8 lat wzięli już udział w 1 770 zabezpieczeniach. Wyróżnia ich jednolite wyszkolenie i wyposażenie (obejmujące środki ochrony osobistej i specyficzną kamizelkę) oraz bliskie współdziałanie z OPP i NOP. Wypracowane przez czeskich kolegów rozwiązania z zakresu niedopuszczania do konfliktów i ich rozwiązywania są obecnie wykorzystywane nie tylko przez polską policję, ale także wdrażane przez funkcjonariuszy z Bułgarii i Słowacji*.

W trakcie wizyty w Warszawie czescy policjanci mieli okazję zapoznać się z wyszkoleniem i wyposażeniem funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji, zaś na Stołecznym Stanowisku Kierowania obserwowali przebieg prowadzonych w związku z zabezpieczeniem, działań na Stadionie Narodowym. Mogli też bezpośrednio przyjrzeć się pracy uczestniczących w nim policjantów. Odwiedzili także Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy i Centralne Stanowisko Kierowania Straży Miejskiej. Poza tym prascy policjanci zapoznali się także z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi stosowanymi przez stołecznych funkcjonariuszy i codziennym funkcjonowaniem służb policyjnych oraz obowiązującymi w naszym kraju uwarunkowaniami prawnymi. Gości z Pragi przyjął insp. Dariusz Pergoł, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji. Prowadzona w czasie spotkania dyskusja dotyczyła m.in. możliwości wzajemnego wykorzystania doświadczeń naszych formacji.

* Zainteresowanych poszerzeniem informacji na temat filozofii low police policing stanowiącej podstawę dla idei Zespołów Antykonfliktowych oraz historii tej formacji zapraszamy do lektury artykułu mł. insp. Sławomira Cisowskiego opublikowanego na ramach "Kwartalnika Policyjnego": http://szkolenia.policja.waw.pl/portal/wdz/1712/45263/Co_znacza_hasla_ZAP_koncepcja_LPP_strategia_3D.html

(KSP / mj)

Powrót na górę strony