Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie harmonogramów polsko-czeskiej współpracy policyjnej

Data publikacji 04.06.2014

W Ośrodku Szkoleniowym Policji Czeskiej Republiki w Kounovie odbyło się spotkanie przedstawicieli dolnośląskiej Policji oraz Policji republiki czeskiej, reprezentujących województwa pardubickie i hradecko-kralevskie. Podczas spotkania podpisane zostały harmonogramy dalszej polsko-czeskiej współpracy policyjnej.

Głównym elementem spotkania, które odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym Policji Czeskiej Republiki w Kounovie, było podpisanie harmonogramów współpracy na 2014 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, a Komendą Wojewódzka Policji w Pardubicach oraz Hradcu Kralove.

Dokumenty uroczyście podpisali ze strony polskiej - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Wojciech Ołdyński, a ze strony czeskiej - Komendant Wojewódzki Policji w Pardubicach plk. Mgr. Jan Švejdar oraz Komendant Wojewódzki Policji w Hradcu Kralove brig. gen. Mgr. Martin Červiček.

Podpisane harmonogramy dotyczą współpracy pomiędzy wymienionymi jednostkami, obejmującej w szczególności wymianę doświadczeń policjantów jednostek przygranicznych m.in. w zakresie rozwiązywania problemów podczas zabezpieczania imprez masowych, realizacji programów prewencyjnych, wymagań w zakresie przekazywania osób na granicy państwa, wspólnego udziału w organizowanych uroczystościach i zawodach, realizacji wspólnych patroli prewencyjnych oraz ćwiczeń i staży.

W trakcie dalszej części spotkania strony przedstawiły aktualny stan transgranicznej i przygranicznej przestępczości. Przedstawiono również ocenę korzyści z kierowania policjantów na obszar innego państwa m.in. do zabezpieczania porządku publicznego podczas imprez masowych.

(KWP we Wrocławiu / mj)

Powrót na górę strony