Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-niemieckie warsztaty w słupskiej Szkole Policji

Data publikacji 04.06.2014

Grupa instruktorów policyjnych landu Brandenburgia przebywa na warsztatach w słupskiej Szkole Policji. W trakcie tygodniowych zajęć niemieccy policjanci dzielą się swoim doświadczeniem, a także poznają metody pracy polskich policjantów służb prewencyjnych.

Udział w warsztatach biorą udział niemieccy instruktorzy z Ośrodków Szkolenia poszczególnych Dyrekcji Policji Landu Brandenburgia. Na co dzień wykładowcy prowadza zajęcia w ramach kursów specjalistycznych dla niemieckich policjantów pionu prewencji.

W trakcie pobytu w Słupsku wykładowcy polscy i niemieccy wymieniają się doświadczeniami z zakresu kształcenia policyjnego. Większość czasu przeznaczona jest na zajęcia praktyczne, w których uczestniczą też słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego.

Dla młodych polskich policjantów jest to dobra okazja do ugruntowania już zdobytej wiedzy i jednocześnie możliwość obserwowania jak poszczególne techniki interwencji wykonywane są przez kolegów zza Odry.

Współpraca z niemieckimi policjantami, którzy przyjeżdżają do Słupska, odbywa się na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Szkoły Policji w Słupsku i Prezydentem Wyższej Zawodowej Szkoły Policji w Oranienburgu pod Berlinem. Zapisy porozumienia przewidują wymianę wykładowców i słuchaczy, wspólne seminaria dotyczące polskiego i niemieckiego prawa dla policjantów jednostek przygranicznych oraz warsztaty praktyczne z zakresu podwyższania kwalifikacji zawodowych policjantów obu krajów.

Jednym z wymiernych efektów współpracy jest przygotowywanie policjantów do wspólnych polsko-niemieckich patroli, które pełnią służbę w pasie przygranicznym, zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie.

(SP w Słupsku / mj)

Film Polsko-niemieckie warsztaty w słupskiej Szkole Policji

Pobierz plik Polsko-niemieckie warsztaty w słupskiej Szkole Policji (format mp4 - rozmiar 26.22 MB)

Powrót na górę strony