Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja System Wczesnej Interwencji – Kształtowanie Standardów w Policji

Data publikacji 05.06.2014

W Komendzie Głównej Policji rozpoczęła się dwudniowa konferencja dotycząca Systemu Wczesnej Interwencji, nad którą patronat honorowy objęli Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz oraz Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki.

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji rozpoczęła się konferencja poświęcona Systemowi Wczesnej Interwencji i jego wykorzystaniu do kształtowania standardów w Policji. Gospodarzem przedsięwzięcia jest Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński, natomiast patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz oraz Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki.

W spotkaniu udział bierze wielu gości - przedstawicieli zarówno środowisk naukowych, jak i prawniczych, zajmujących się prawami człowieka, m.in. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk, Wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dr Adam Bodnar oraz Marzena Pawlęga z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Konferencja ma charakter nie tylko informacyjny, ale przede wszystkim roboczy. W ramach paneli prowadzonych przez Komendanta Głównego Policji nadinsp.  Marka Działoszyńskiego prowadzona jest dyskusja m.in. na temat pozytywnych zmian w standardach Policji, które zaszły na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz roli kadry kierowniczej Policji w procesie kształtowania standardów.

System Wczesnej Interwencji (SWI) to narzędzia i mechanizmy zarządzania kierowane do kadry kierowniczej Policji. Jego celem jest wprowadzenie systemowych, powiązanych ze sobą rozwiązań, które pozwoliłyby na proaktywne przeciwdziałanie nieprawidłowościom, umacniając i gwarantując ciągły proces kształtowania standardów działań Policji i podnoszenia jakości jej pracy. System rozpoczęto budować i wdrażać w 2010 r. Obecnie obejmuje wszystkie komendy wojewódzkie Policji. Nad utrzymaniem wysokich standardów i procedur działania systemu pracują utworzone w każdym garnizonie Zespoły SWI.

W ramach SWI odbywają się warsztaty „Rozmowy SWI” dla całej kadry kierowniczej Policji. Ich celem jest doskonalenie umiejętności kształtowania standardów i przygotowanie do przeprowadzania rozmów w sytuacjach konieczności reagowania przełożonego na sygnały o niepożądanym zachowaniu podwładnego oraz poinformowanie o konsekwencjach, jeśli podwładny nie dostosuje się do standardów wyznaczonych przez przełożonego. Warsztaty odbywają się w oparciu o scenariusze opracowane na podstawie rzeczywistych przypadków.

Drugim narzędziem w ramach SWI jest „Newsletter SWI”. Koncepcja funkcjonowania Newslettera SWI opiera się na doświadczeniach państw zachodnich – w tym również Policji – które jako mechanizm doskonalenia organizacji wprowadziły narzędzie komunikacji wewnętrznej zwane „Lessons Learned” („Ucz się na błędach innych”). Newsletter SWI stanowi swego rodzaju ostrzeżenie o mogących się pojawić w jednostce Policji nieprawidłowościach, dając tym samym możliwość przełożonemu przyjrzenia się procedurom funkcjonującym w jego jednostce oraz ostrzeżenia swoich podwładnych przed popełnieniem podobnych błędów.  Atutami Newslettera SWI jest m.in. to, że opis zdarzenia jest bardzo zwięzły z możliwością uzyskania szerszych informacji w razie potrzeby.

kb, fot. Marek Krupa

Powrót na górę strony