Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Data publikacji 09.06.2014

9 czerwca 2014 r., podczas odprawy służbowej kadry kierowniczej Policji garnizonu dolnośląskiego, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Wojciech Ołdyński przedstawił insp. Tomasza Miłkowskiego, któremu Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadzorującego pion logistyki.

Insp. Tomasz Miłkowski służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach - w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, a następnie w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej.

Od 2000 roku związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych. Od 2007 roku był radcą, do zadań którego należała koordynacja współpracy międzynarodowej szkoły oraz problematyka pozyskiwania i wykorzystywania funduszy pomocowych. W 2011 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach logistycznych.

Insp. Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Za osiągnięcia w służbie wyróżniony Brązową i Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant", Brązowym Medalem "Za zasługi dla Policji" oraz Medalem Srebrnym "Za długoletnią służbę".

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony
Polska Policja