Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalna grupa śledcza do wyjaśnienia zdarzeń w Andrychowie

Data publikacji 12.06.2014

Do wnikliwego wyjaśnienia zdarzeń zaistniałych w ostatnich dniach w Andrychowie powołana została specjalna grupa śledcza. Policjanci analizują dokładnie zapisy monitoringu, relacje pokrzywdzonych i świadków oraz zebrane dotychczas informacje. Wszystko po to, by poznać szczegółowy przebieg zdarzeń oraz motywy działania sprawców.

Praca policjantów to żmudny proces wykrywczy, który jest prowadzony wspólnie z prokuraturą. Wszelkie czynności są prowadzone z zachowaniem zasady obiektywizmu - często zdarza się bowiem, że przedstawiciele  skonfliktowanych grup obwiniają się wzajemnie, dlatego tak ważne jest obiektywne ustalenie faktów.

W prowadzonych postępowaniach wykonywane są kolejne czynności procesowe, konieczne dla zabezpieczenia materiału dowodowego. Powołany został także biegły.

Szczególną uwagę policjanci skupiają na zapobieganiu zdarzeniom, które mogą zaostrzyć  konflikt. Policjanci monitorują na bieżąco Internet i śledzą pojawiające się wpisy – m.in. po to, aby ustalić z jakiego rodzaju motywami można mieć do czynienia, na jakich płaszczyznach doszło do pierwotnego konfliktu, a także jakie rozwiązania należy przyjąć.

Ważne jest także, aby ustalić faktyczny przebieg relacjonowanych publicznie zdarzeń i nawiązać kontakt z osobami, które dotychczas nie zgłaszały się, a mają informacje na ten temat.

Policjanci wspierają również dialog społeczny prowadzony przez przedstawicieli instytucji lokalnych, uczestnicząc w organizowanych spotkaniach. Działania  władz samorządowych policjanci wspierają już od dłuższego czasu,  między innymi organizując pogadanki i prelekcje w szkołach, rozmawiając z mieszkańcami, informując o ujawnionych problemach. Na prośbę policjantów rozbudowywany będzie również monitoring miejski.

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek spotyka się z przedstawicielami instytucji, włączając się w proponowane rozwiązania. Bieżący kontakt z przedstawicielami mieszkańców utrzymują również komendanci Policji z Wadowic i Andrychowa.

Odpowiadając na sygnały związane ze wzmocnieniem poczucia bezpieczeństwa w mieście i zapobieganiem ewentualnej konfrontacji skonfliktowanych stron, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji zdecydował o wzmożeniu służb patrolowych, przekazując do dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach dodatkowe siły policyjne.

(KWP w Krakowie / mg)

Powrót na górę strony