WSPol: uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015 - Wiadomości z województw - Policja.pl

Wiadomości z województw

Strona znajduje się w archiwum.

WSPol: uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015

Data publikacji 03.10.2014

2 października w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Komendant-Rektor WSPol insp. dr Piotr Bogdalski wręczył indeksy studentom rozpoczynającym naukę w Szczytnie. W murach WSPol studia rozpoczęło 1200 osób. W roku bieżącym inauguracja zbiega się z uroczystym jubileuszem 60-lecia funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, przedstawiciele parlamentu RP, resortu MSW, MON i podległych im służb, dyrektorzy biur KGP, komendanci wojewódzcy Policji, grono profesorskie uczelni wyższych, studenci i kadra naukowa WSPol. Przybyli także reprezentanci środowisk naukowych z kraju i zagranicy, administracji samorządowej i publicznej oraz duchowieństwa.

Zastępca Komendanta Głównego Policji w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie i rolę WSPol w systemie szkolnictwa policyjnego w Polsce. Życzył powodzenia i wytrwałości studentom, którzy zdecydowali się na naukę w najważniejszej policyjnej uczelni w kraju. Przypomniał także o przypadającym w tym roku jubileuszu 60-lecia istnienia Szkoły. Komendant wskazywał na istotną rolę prowadzonych w uczelni projektów badawczych, które jednocześnie wzbogacają infrastrukturę Uczelni oraz pogłębiają wiedzę na temat  bezpieczeństwa kraju.

Komendant dziękował także za zaangażowanie, determinację i owocną pracę nauczycielom akademickim, pracownikom oraz studentom – to dzięki nim WSPol zajmuje wiodące miejsce wśród  uczelni państwowych kształcących w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie.

Komendant-Rektor WSPol, wręczając indeksy studentom I roku kierunków: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz po raz pierwszy w tym roku akademickim – kryminologii, gratulował  właściwego wyboru uczelni.

Mija 60 lat działalności oficerskiego szkolnictwa wyższego w Szczytnie. Poprzez trwającą dziesięciolecia pracę naukową i dydaktyczną Uczelnia przyczyniła się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w codziennej służbie w jednostkach Policji. Na przestrzeni lat  Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie ukończyło tysiące absolwentów, którzy swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują w pracy w jednostkach administracji publicznej oraz w formacjach mundurowych – mówił Komendant Rektor.

W trakcie uroczystości, prof. WSPol dr hab. Sławomir Zalewski, w imieniu Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol, wręczał dyplomy otrzymania stopni naukowych doktora.

Wykład inauguracyjny „Nowe kierunki w badaniach kryminologicznych nad Policją” wygłosił prof. Jerzy Sarnecki z Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

(WSPol / mg)

Galeria zdjęć ►

Powrót na górę strony
Polska Policja