Antykorupcja

Kurs antykorupcyjny dla osób pełniących funkcje publiczne

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie opracowało kurs antykorupcyjny pn. „Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji”.

Celem kursu jest przedstawienie problematyki związanej z przeciwdziałaniem korupcji w organizacji i jest on skierowany do grup osób pełniących funkcje publiczne w urzędach i instytucjach publicznych.

Kurs realizowany jest w systemie elektronicznego wspomagania nauczania i prowadzony w formie kształcenia na odległość (on-line).  

Czas przewidziany na realizację programu kursu wynosi 5 godzin dydaktycznych. Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu, do którego uczestnik przystępuje po zakończeniu poszczególnych etapów nauki. Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu wiedzy, kwalifikuje do otrzymania zaświadczenia o ukończenia kursu. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.

Zgłoszenia od przedstawicieli urzędów i instytucji publicznych, zainteresowanych grupowym udziałem pracowników w przedmiotowym kursie należy przesyłać na adres mailowy piotr.kowalski1@policja.gov.pl.

Powrót na górę strony