Antykorupcja

Zgłoś korupcję w Policji

Strona internetowa Biura Spraw Wewnętrznych Policji

PAMIĘTAJ!!!

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten o nim się dowiedział.

Zgłoszenie dotyczące korupcji można przekazać do Biura Spraw Wewnętrznych Policji pisemnie lub osobiście zgłaszając się do siedziby jednego z niżej wskazanych, właściwych miejscowo wydziałów BSWP lub telefonicznie albo też mailowo przesyłając informację w tym zakresie na specjalne adresy poczty elektronicznej.

Wydział I w Warszawie
(obszar miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego (z wyjątkiem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie), mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego)

Naczelnik: mł. insp. Marcin Zając
Zastępca Naczelnika: podinsp. Artur Hańczuk
Zastępca Naczelnika: nadkom. Hubert Grześkowicz

tel.: 47 721 29 44
faks: 47 721 26 99
tel.: 47 721 42 80
faks: 47 721 42 98
emailbswp.waz1@policja.gov.pl
adres: ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa

 

Wydział II w Warszawie
(obszar północnej część województwa mazowieckiego z następującymi powiatami: ciechanowskim, gostynińskim, makowskim, mławskim, ostrołęckim, ostrowskim, płockim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim, sierpeckim, wyszkowskim, żuromińskim oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie)

Naczelnik: nadkom. Tomasz Jodłowski

tel.: 47 721 48 37
faks: 47 721 48 76
emailbswp.waz2@policja.gov.pl
adres: ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa

 

Wydział w Białymstoku

Naczelnik: mł. insp. Marek Sidorowicz 

tel.: 47 711 28 16
faks: 47 711 21 91
email: bswp.bialystok@policja.gov.pl
adres: ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

 

Wydział w Bydgoszczy

Naczelnik: mł. insp. Grzegorz Wieczór

tel.: 47 751 50 31
faks: 47 751 50 27
email: bswp.bydgoszcz@policja.gov.pl
adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

 

Wydział w Gdańsku

Naczelnik: mł. insp. Jarosław Gockowski
p.o. Zastępca Naczelnika: podinsp. Krzysztof Schwarc

tel.: 47 741 58 26
faks: 47 741 56 84
email: bswp.gdansk@policja.gov.pl
adres: ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

 

Wydział w Gorzowie Wlkp.

Naczelnik: mł. insp. Michał Oleksak 

tel.: 47 791 10 44
faks: 47 791 10 45
email: bswp.gorzow@policja.gov.pl
adres: ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Wydział w Katowicach

Naczelnik: mł. insp. Mirosław Łuczkiewicz
Zastępca Naczelnika: podinsp. Piotr Miklas

tel.: 47 851 28 41
faks: 47 851 28 45
email: bswp.katowice@policja.gov.pl
adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

 

Wydział w Kielcach

Naczelnik: nadkom. Artur Świerk

tel.: 47 802 21 90
faks: 47 802 21 95
email: bswp.kielce@policja.gov.pl
adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

 

Wydział w Krakowie

Naczelnik: mł. insp. Paweł Bednarz
Zastępca Naczelnika: podinsp. Krzysztof Luty

tel.: 47 835 54 10
fax 47 835 54 11
email: bswp.krakow@policja.gov.pl
adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 

Wydział w Lublinie

Naczelnik: mł. insp. Maciej Chibicki

tel.: 47 811 56 34
faxks:47 811 45 09
email: bswp.lublin@policja.gov.pl
adres: ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

 

Wydział w Łodzi

p.o. Naczelnik: kom. Grzegorz Gąsiorowski
p.o. Zastępca Naczelnika: podinsp. Krzysztof Cedzyński

tel.: 47 841 12 17
faks: 47 841 17 63
email: bswp.lodz@policja.gov.pl
adres: ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

 

Wydział w Olsztynie

Naczelnik: mł. insp. Agnieszka Radosz

tel.: 47 731 56 81
faks: 47 731 56 85
email: bswp.olsztyn@policja.gov.pl
adres: ul. Partyzantów 6/8, 10-959 Olsztyn

 

Wydział w Opolu

Naczelnik: kom. Józef Nowak

tel.: 47 861 31 18
faks: 47 861 31 19
email: bswp.opole@policja.gov.pl
adres: ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

 

Wydział w Poznaniu

Naczelnik: mł. insp. Grzegorz Nawrocki
Zastępca Naczelnika: podinsp. Tomasz Maciejewski

tel.: 47 771 33 50
faks: 47 771 40 10
email: bswp.poznan@policja.gov.pl
adres: ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań

 

Wydział w Radomiu
(obejmuje południową część województwa mazowieckiego z następującymi powiatami: lipskim, szydłowieckim, radomskim, zwoleńskim, przysuskim, kozienickim, białobrzeskim, grójeckim, garwolińskim, sochaczewskim, sokołowskim, siedleckim, węgrowskim, łosickim, żyrardowskim)

Naczelnik: podinsp. Jarosław Indyka

tel.: 47 701 26 84
faks: 47 701 20 94
email: bswp.radom@policja.gov.pl
adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

 

Wydział w Rzeszowie

Naczelnik: mł. insp. Piotr Chmiel

tel.: 47 821 27 95
faks: 47 821 27 99
email: bswp.rzeszow@policja.gov.pl
adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

 

Wydział w Szczecinie

Naczelnik: mł. insp. Mirosław Morawski

tel.: 47 781 69 55
faks: 47 781 69 53
email: bswp.szczecin@policja.gov.pl
adres: ul. Małopolska 15, 71-515 Szczecin

 

Wydział we Wrocławiu

Naczelnik: mł. insp. Artur Zytko
Zastępca Naczelnika: podinsp. Sławomir Dudek

tel.: 47 871 31 04
faks: 47 871 33 66
email: bswp.wroclaw@policja.gov.pl
adres: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

 

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

emailbswp@policja.gov.pl
adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

 

Ustawa o Policji

Art. 58 [Zakres]

1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.

2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 30 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI HIERARCHICZNEJ W POLICJI z dnia 16 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 99), tj. z dnia 3 września 2018 r. (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 89) / zarządzenie do pobrania /

§ 4. 1. Policjanci i pracownicy Policji są obowiązani do zachowania drogi służbowej.

2. Uzyskane przez pełniącego służbę policjanta lub świadczącego pracę pracownika Policji informacje, mogące w jego ocenie świadczyć o popełnieniu przez innego policjanta lub pracownika Policji przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego, niezwłocznie przekazuje się bezpośredniemu przełożonemu. Policjant lub pracownik, który uzyskał takie informacje może – pomijając drogę służbową – przekazać je wyższemu przełożonemu lub kierownikowi jednostki organizacyjnej będącemu organem Policji, albo innemu nadrzędnemu organowi Policji lub komórce organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „BSW KGP”.

Powrót na górę strony