Antykorupcja

Zgłoś korupcję

PAMIĘTAJ!!!

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten o nim się dowiedział.

Zgłoszenie dotyczące korupcji można przekazać Policji pisemnie lub osobiście zgłaszając się do siedziby jednego z niżej wskazanych, właściwych miejscowo wydziałów do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji / Komendy Stołecznej Policji, a także każdej jednostce Policji lub telefonicznie albo też mailowo przesyłając informację w tym zakresie na specjalne adresy poczty elektronicznej.

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

tel.: 47 711 30 40
faks: 47 711 30 41
email: naczelnik.wkor.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz

tel.: 47 751 13 00
faks: 47 751 13 10
email: korupcja@bg.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Gdańsku

ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

tel.: 47 741 59 61
faks: 47 741 57 65
email: naczelnik.korupcja@gd.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: 47 791 18 50
faks: 47 791 18 55
email: sekretariat.korupcji@go.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

tel.: 47 851 11 50
faks: 47 851 11 44
email: korupcja@ka.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Kielcach

ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

tel.: 47 802 24 50
faks: 47 802 24 55
email: korupcja@ki.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Krakowie

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel.: 47 835 60 50
faks: 47 835 60 57
email: korupcja@malopolska.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Lublinie

ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

tel.: 47 811 43 53
faks: 47 811 43 98
email: korupcja@lu.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

tel.: 47 841 55 44
faks: 47 841 30 02
email: korupcja@ld.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8, 10-959 Olsztyn

tel.: 47 731 57 30
faks: 47 731 57 35
email: korupcja@ol.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Opolu

ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

tel.: 47 861 22 79
faks: 47 861 26 84
email: korupcja@op.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

tel. 47 771 47 00
faks: 47 771 47 01
email: korupcja@wielkopolska.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Radomiu

ul. 11-listopada 43, 26-600 Radom

tel.: 47 701 31 11
faks: 47 701 35 70
email: korupcja.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

tel.: 47 821 29 45
faks: 47 821 29 59
email: korupcja@rz.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Szczecinie

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

tel.: 47 781 66 25
faks: 47 781 66 24
email: korupcja@sc.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu

pl. Muzealny 2/4/6, 50-035 Wrocław

tel.: 47 871 48 78
faks: 47 871 37 99
email: naczelnik.korupcja@wr.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Korupcją KSP

ul. Wrzeciono 38, 01-956 Warszawa

tel.: 47 723 77 70
faks: 47 723 63 67
email: naczelnik.korupcja@ksp.policja.gov.pl

 

W wyjątkowych sytuacjach:

Komenda Główna Policji
Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej
Wydział dw. z Korupcją


tel.: 47 721 53 37
faks:. 47 721 41 04
email: kor.bzpe@policja.gov.pl

Powrót na górę strony