Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA"

Kierownictwo CPKP "BOA"

Dowódca

insp. Dariusz Zięba
 

Zastępca Dowódcy

insp. Sławomir Wocial
 

Zastępca Dowódcy

mł. insp. Krzysztof Sowiński

Powrót na górę strony